Переглянути всі випуски

Назва: Південний архів (філологічні науки); Southern Archive (philological sciences)

Періодичність: 4 рази на рік

Видається з 1998 року

Засновник: Херсонський державний університет

Головний редактор: Ільїнська Ніна Іллівна

Проблематика: теоретичні та прикладні аспекти слов´янської та зарубіжної філології : літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики, міжкультурних та масових комунікацій. Більш детально за посиланням у розділі Цілі та проблематика

Мови видання: англійська, українська, німецька (змішаними мовами)

Цільова аудиторія: вчені (лінгвісти, літературознавці, перекладачі, педагоги, філософи, дослідники масових комунікацій, мистецтвознавці) та практики з різних сфер життєдіяльності суспільства, де знаходить застосування філологія.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23955-13795ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN:  2663-2691 (Print), 2663-2705 (Online)

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія»  на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року (додаток 1)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Журнал індексуться в ERIHPlus and NSD

 Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Південний архів (філологічні науки)».

 

Редколегія дотримується так званого "двостороннього сліпого" типу рецензування. Рукопис статті направляється рецензентам без зазначення імен і координат авторів статей. Рецензенти працюють зі статтею як із конфіденційним матеріалом, при цьому дотримуючись прав автора на нерозголошення до публікації відомостей, уміщених у статті. Редакція збірника тісно співпрацює з редакційними колегіями наукових фахових видань інших навчальних закладів. Тому, за необхідності, для підвищення якості рецензування рукопису залучаються сторонні кваліфіковані фахівці, які мають глибокі знання за напрямом рецензованої статті. Вони надають свої висновки у письмовому вигляді.

 

Декларація відкритого доступу

Науковий збірник дотримується політики відкритого доступу (open access) відповідно до принципів Будапештської ініціативи. Задля стимулювання обміну знань та інтернаціоналізації науки користувачам дозволяється завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів.