Авторам публікацій

Умови публікації наукових статей  

Для публікації статті у збірнику наукових праць № 78/2019 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше            8 лютого (включно) 2019 року такі матеріали:

  • довідку про автора;
  • статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
  • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
  • відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

Редакція збірника наукових праць здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Поштова розсилка видання запланована на 29 березня 2019 року. 

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@pa.stateuniversity.ks.ua.

Приклади підпису файлів: Верхов_Інформація_про_автора, Верхов_стаття, Верхов_квитанція, Верхов_рецензія.