Рубрики журналу

Рубрики журналу:

 1. Українська мова та література;
 2. Російська мова та література;
 3. Слов’янські мови та література;
 4. Література зарубіжних країн;
 5. Романські, германські та інші мови;
 6. Теорія літератури;
 7. Порівняльне літературознавство;
 8. Загальне мовознавство;
 9. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 10. Перекладознавство;
 11. Мова і засоби масової комунікації;
 12. Міжкультурна комунікація.