Рубрики журналу

Рубрики журналу:

 1. Українська мова та література;
 2. Слов’янські мови та література;
 3. Література зарубіжних країн;
 4. Романські, германські та інші мови;
 5. Теорія літератури;
 6. Порівняльне літературознавство;
 7. Загальне мовознавство;
 8. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 9. Перекладознавство;
 10. Мова і засоби масової комунікації;
 11. Міжкультурна комунікація.