Цілі та проблематика збірника

Цілі та проблематика збірника

Цілі:

  • сприяти розвиткові літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики.
  • презентувати наукові школи, концепції, теорії, практичні підходи, технології, методики філологічної спрямованості;
  • популяризувати результати сучасних вітчизняних і зарубіжних філологічних досліджень;
  • створювати можливості для обміну новою науковою інформацією заради зміцнення й встановлення контактів між фахівцями-філологами з різних країн світу;
  • сприяти впровадженню результатів філологічних студій у різні сфери життя суспільства;
  • залучати молодих дослідників до розв’язання актуальних питань філологічної науки;
  • сприяти створенню   нових міжнародних проектів у різних галузях філологічної науки тощо.

Проблематика збірника визначається актуальними питаннями розвитку слов´янської та зарубіжної філології.

У виданні репрезентуються результати досліджень з таких аспектів, як ідентифікація провідних літературних тенденцій та явищ в їхніх зв’язках з історико-культурною добою; вироблення методологічних основ інтегрованого підходу до дослідження художньо-літературних творів, науково-практична реалізація цього підходу в контексті актуальних питань літературознавчої науки та практики викладання зарубіжної літератури й культури у сучасних закладах освіти; функціонування літературної складової світового/європейського історико-культурного дискурсу й шляхи її актуалізації у практиці ВЗО; визначення концептуальних підходів до аналізу умов, що забезпечують вивчення історичних взаємозв’язків літературних явищ і процесів в українському та європейському соціокультурних просторах тощо.