Головний редактор: 

Ільїнська Ніна Іллівна  – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету.

Заступник головного редактора:

Штепенко Олександра Геннадіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету.

Відповідальний секретар:

Висоцький Андрій Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету.

Члени редакційної колегії:

Бокшань Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Херсонського державного аграрного університету;

Бондарева Олена Євгенівна – доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка;
 
Вишницька Юлія Василівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
 
Заболотська Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету; 
 
Зарва Вікторія Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету; 
 
Кеба Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 
Кузнецов Ілля Володимирович – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії театру, літератури та музики Новосибірського державного театрального інституту, Новосибірськ, Росія;
 
Мазур Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету;
 
Набитович Ігор Йосипович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща;
 
Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова, перший проректор Херсонського державного університету;
 
Помогайбо Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 
Ройтер Тільманн – доктор філологічних наук, професор Інституту славістики Альпен-Адріа університету (Клагенфурт, Австрія).