СПОСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНТЕКСТІВ ІЗ НЕВЕРБАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ У ТЕКСТАХ КОМЕДІЙНОГО ФЕНТЕЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА «ОЗБРОЄНІ»)

Ключові слова: literary discourse, “verbalization of non-verbal”, context with non-verbal components. художній дискурс, «вербалізація невербаліки», контекст із невербальним компонентом.

Анотація

Мета – визначення способів репрезентації контекстів із невербальним компонентом у романі Террі Пратчетта «Озброєні» як прикладу жанру комедійного фентезі. Методи: методи текстово-інтерпретаційного аналізу та методика аналізу мовленнєвих актів, методи прагмалінгвістики, дискурсивного аналізу. Результати. Невербальне спілкування – такий спосіб інформаційного обміну, при якому інструментом передачі інформації служить тіло людини. Засобами невербального спілкування є елементи комунікативного коду, які мають немовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду служать для створення, передавання і сприйняття повідомлень. Розуміння особливостей невербальної комунікації в художньому тексті дає змогу краще зрозуміти інтенції персонажів твору, їхні думки, мотиви, внутрішні переживання, зокрема, роману Террі Пратчетта «Озброєні» як прикладу жанру комедійного фентезі, в якому невербальна поведінка персонажів містить не менше інформації, аніж вербальні жарти або змальовування комічних ситуацій. У тексті роману наявні декілька типів контекстів «вербалізації невербаліки», зокрема: дублювальний (невербальні параметри комунікації підтверджують вербальні); протиставний (невербальні параметри комунікації спростовують вербальні, суперечать їм); замісний (невербальний компонент заміщає вербальний, не протиставляючись йому); доповнювальний (невербальний компонент поширює зміст висловлювання); уточнювальний (невербальний компонент конкретизує зміст окремої частини висловлювання). Висновки. Комунікація персонажів у текстах комедійного фентезі, зокрема романі Террі Пратчетта «Озброєні», відбувається за схемою комунікації персонажів у реальному житті. Змалювання автором невербальної поведінки персонажів – це породження нових смислів унаслідок подвійної актуалізації невербальних кодів засобами конкретної мови, що характеризується переходом особистісних смислів адресанта до їхнього втілення в значення одиниць мовного коду. У текстах комедійного фентезі Террі Пратчетта невербальні компоненти можуть вступати у різні відношення із вербальними, тобто створювати різні типи контекстів із невербальним компонентом: дублювальний, протиставний, замісний, доповнювальний та уточнювальний контексти.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getCount() on array in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php:223 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_63f75d1f2914f9_27275604() #1 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode() #2 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render() #3 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(385): Smarty_Internal_Template->render() #4 /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php(40): Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender() #5 /var/www/html/lib/p in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 223