СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю НА ВАЛЕОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ В АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛАХ

Ключові слова: professional-non-professional valeological discourse, genre, interview-dialogue, interviewmonologue, interview-sentence completion. професійно-непрофесійний валеологічний дискурс, жанр, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-продовження речення.

Анотація

Мета. Цю розвідку проведено з метою комплексного аналізу жанру інтерв’ю на рівні його структурно- композиційної організації та виявлення його комунікативної мети у межах валеологічного дискурсу. Методи. Поряд із домінантним методом цього дослідження – лінгвістичного спостереження – було застосовано методи аналізу та синтезу. Результати. У статті проаналізовано поширений жанр професійно-непрофесійного валеологічного дискурсу – інтерв’ю, тексти якого було відібрано з електронних версій шести популярних англомовних журналів. З’ясовано, що комунікативна мета такого жанру полягає у висвітленні основних принципів здорового способу життя крізь призму власного досвіду знаменитості, відомої чи пересічної особистості, які своєю наполегливістю досягнули бажаного результату. Встановлено, що з метою привернення уваги потенційного читача та отримання останнім актуальної інформації, традиційний жанр інтерв’ю зазнає певних модифікацій, що сприяє утворенню його різновидів, зокрема інтерв’ю-монологу та інтерв’ю- продовження речення. В обох різновидах особа ініціатора інтерв’ю нівелюється, а я-повідомлення сприяють персоналізації викладу і висувають відому особистість на передній план. Особливу увагу приділено структурно-композиційному оформленню традиційного інтерв’ю (інтерв’ю-діалогу), інтерв’ю-монологу та інтерв’ю-продовження речення. Виявлено такі структурні елементи перелічених різновидів жанру інтерв’ю, як: заголовок, вріз, основна частина, висновок, фото респондента інтерв’ю; встановлено їхню роль в оформленні вербального та візуального складників дослідженого жанру. Висновки. Жанр інтерв’ю та його виявлені різновиди – це дієві та переконливі засоби висвітлення провідних принципів ведення здорового способу життя. Структура та композиція, персоналізований стиль викладу, невимушений тон спілкування, оснащення інтерв’ю фото респондента сприяють завоюванню довіри з боку читача та ознайомленню з актуальною інформацією з метою її подальшого практичного застосування.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getCount() on array in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php:223 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_63f75d1f2914f9_27275604() #1 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode() #2 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render() #3 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(385): Smarty_Internal_Template->render() #4 /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php(40): Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender() #5 /var/www/html/lib/p in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 223