№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Перекладознавство

(РОЗ)ПІЗНАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗУВАННЯ СМИСЛУ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУНКУ

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • translation, cognitive translation studies, artistic prose text, computational translatology, sense.
  • переклад, когнітивне перекладознавство, художній прозовий текст, комп’ютерна транслатологія, значення.

Анотація

Мета дослідження – окреслити теоретико-методологічні орієнтири для збагнення смислу (значення) художнього тексту з перспективи когнітивного перекладознавства з увагою до можливостей комп’ютеризації відповідного значення. Методи. Наголошено на тому, що увагу когнітивного перекладознавства прикуто до різних методологічних напрацювань, які прагнуть розв’язати проблему у двох найяскравіших виявах: 1) вивчення мови перекладу (translational language) як засобу дослідження й пізнання розумових процесів (mind); 2) екстраполяція спостережень за поведінкою тіла та розуму / мозкової діяльності (body or brain). Спільним у цих підходах є задіяння ментальних процесів автора, перекладача та читача. Їм притаманне своє трактування значення (meaning) та смислу (sense), відповідно, і когнітивного середовища (cognitive environment), яке їх творить. Результати. Акцентовано, що основним здобутком інтерпретативної теорії перекладу, яка дала поштовх когнітивному перекладознавству, стало вживання та розрізнення смислу (sense) текстів або їхніх частин та вагомості (signification) слів. Актуальним є міркування, що свідомість сприймає смисл не шляхом послідового переходу знизу нагору, тобто від розуміння значення окремих слів до складання їх разом, а, радше, навпаки – згори донизу, у такий спосіб увиразнюючи взаємодію мови й мислення. У цьому ключі переклад розцінюємо не як лінеарну операцію транскодування, а як динамічний процес сприйняття (comprehension) та перевираження (re-expession) ідей. Розуміння смислу (значення) як процесу у зв’язності з ментальними операціями й контекстами підводить нас до думки, що перекладання – це не прерогатива мови, а більше питання (сприйняття, збагнення, творення, доповнення) значення та спілкування посередництвом цього значення. Успішний переклад потребуватиме творчих зусиль репрезентації значення. З когнітивного погляду значення (смисл) неможливо вичерпно репрезентувати в мові чи будь-якій іншій репрезентативній системі (наприклад, комп’ютеризованій). Натомість через реконтекстуалізацію перекладач прагне до інтерпретативної схожості змісту оригінального тексту. Висновки. Встановлено, що, попри обмеження, комп’ютерні можливості дають змогу опрацьовувати оригінальний та перекладений художній текст з увагою до оприявленого в тексті смислу.

Посилання

1. Bekhta I., Hrytsiv N. Computational Linguistics Tools in Mapping Emotional Dislocation of Translated Fiction. COLINS-2021 : Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, Kharkiv (Ukraine), April 22–23, 2021. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper51.pdf (date of access: 10.07.2022).
2. Bruner J. Acts of meaning. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1990. 181 p.
3. Hertz J., Krogh A., Palmer R. Introduction to the Theory of Neural Computation. Redwood City, CA : Addison-Wesley, 1991. 350 p.
4. Hrytsiv N., Kulchytsky I., Rohach O. Quantitative Comparative Analysis in Parallel Translation Corpus: building author’s and translator’s statistical profiles (a case study of Lucy Maud Montgomery). CSIT-2020 : 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Zbarazh (Ukraine), September 23–26, 2020. Zbarazh, 2020. P. 255–258.
5. Hrytsiv N., Kulyna O., Zakala C. English-Ukrainian aviation terminology: compiling bilingual digital dictionary. CSIT-2021 : 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Lviv (Ukraine), September 22–25, 2021. Lviv, 2021. P. 5–8.
6. Hrytsiv N., Shestakevych T., Shyyka J. Corpus technologies in translation studies: fiction as document. MoMLeT&DS-2021 : 3rd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, Lviv, Shatsk (Ukraine), June 5–6, 2021. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper28.pdf (date of access: 10.07.2022).
7. Levchenko O., Dilai M. Attitudes Toward Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of Tweets. Advances in Intelligent Systems and Computing III : Selected papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies “CSIT-2018”, Lviv (Ukraine), September 11–14, 2018 / N. Shakhovska, M. Medykovskyy (eds.). Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019. P. 119–131.
8. Muñoz Martín M. On paradigms and cognitive translatology. Translation and cognition / G. Shreve, E. Angelone (eds.). Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2010. P. 169–187.
9. Noh Eun-Ju. The Semantics and Pragmatics of Metarepresentation in English: A Relevance-Theoretic Approach. London, 1998. 314 p. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/1882973.pdf (date of access: 10.07.2022).
10. Popovíc M., Ljubešić N. Exploring cross-language statistical machine translation for closely related South Slavic languages. Proceedings of the EMNLP’2014 Workshop on Language Technology for Closely Related Languages and Language Variants, Doha (Qatar), October 2014. Doha, 2014. P. 76–84.
11. The Lehmann-Rosenblatt test applied for determination of statistical parameters of Charles Dickens’s authorial style / I. Khomytska, V. Teslyuk, K. Prysyazhnyk, N. Hrytsiv. CSIT-2021 : 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Lviv (Ukraine), September 22–25, 2021. Lviv, 2021. P. 64–67.
12. The Routledge Handbook of Translation and Cognition / F. Alves, A. Lykke Jakobsen (eds.). London, 2020. 584 p.
13. Winograd T., Flores F. Understanding Computers and Cognition. Norwood, N.J. : Ablex Publishers, 1986. 207 p.