№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У ФУНКЦІЇ СУМІСНОСТІ ТЕКСТОВО-РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНАКІВ В АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • multimodal fictional (prose) text, verbal component, nonverbal component, iconic component, paragraphemic component, graphic component, GeM model.
  • мультимодальний художній прозовий текст, вербальний складник, невербальний складник, іконічний складник, параграфемний складник, графічний складник, GeM model.

Анотація

Дослідження присвячено встановленню засобів когезії в англійських мультимодальних літературних казках (АМЛК) Філіпа Арда та їхній семіотико-наративній інтерпретації. Метою дослідження є вияв і характеризація структурно-семіотичних і наративних аспектів категорії когезії англійських мультимодальних літературних казок, що визначають її текстотвірний характер. Методика дослідження ґрунтується на загальних положеннях методології функціоналізму з використанням структурно-семіотичного, наративного, поетико-інтерпретаційного аналізу із залученням GeM model для синхронного аналізу вербальних і невербальних складників у багаторівневій структурі АМЛК. Кількісний аналіз проведено з метою з’ясування та встановлення тенденцій взаємозалежності вербальної й іконічної, параграфемної, графічної складових частин в оповідних структурах АМЛК. У відсотковому співвідношенні мультимодальні засоби контамінованої референції (засіб контамінованої когезії) за ознакою мікро-, мезо- та макро- вкраплень у тексті АМЛК Філіпа Арда реалізуються так: мікровкраплення (69%), мезовкраплення (24%) та макровкраплення (7%). Отже, ідентифікація теми у структурі змісту надфразових єдностей АМЛК уможливлює виокремлення антецедента та постцедента, необхідних для визначення особової, вказівної, порівняльної лінгвальної та контамінованої референції. Визначення сегментних одиниць вербального складника у риторичній структурі надфразових єдностей АМЛК передбачало виокремлення анафори або катафори і детальний опис вербального складника (ВС), іконічного складника (ІС) та за наявності параграфемного складника (ПС) для встановлення характерної для них кореляції – переважно паралельної. Анафоричний та катафоричний дейктичний зв’язок між ВС та ІС може не збігатися з анафорою чи катафорою лінгвальної референції. Розташування ВС та ІС не є закономірним у структурі макету надфразових єдностей АМЛК. У лінгвістичній структурі надфразових єдностей АМЛК аналіз лінгвальної референції підтвердив наявність контамінованої когезії, актуалізованої за допомогою використання переважно повторювальних, адитивних та виокремлювальних ілюстрацій, а також супраграфеміки ПС.

Посилання

1. Abbot B. Reference. New York : Oxford University Press, 2010. 324 p.
2. Anderson E.R. A Grammar of Iconism. Madison ; New Jersey : Fairleigh Dickinson University Press, 1998. 399 p.
3. Baldry A., Thibault P.J. Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Coursebook. Equinox Textbooks and Surveys in Linguistics. London ; Oakville : Equinox, 2006. 270 p.
4. Bateman J. Text and Image: A Critical Introduction to the Visual. Verbal Divide. London ; New York : Routledge, 2014. 292 p.
5. Delin J., Bateman J. Describing and critiquing multimodal documents. Document Design. 2002. № 3 (2). P. 140–155.
6. Engelkamp J., Zimmer H.D. Dynamic Aspects of Language Processing: Focus and Presupposition. Springer Series in Language and Communication. Springer Science & Business Media, 2013. Vol. 16. 102 p.
7. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. London ; New York : Routledge, Taylor and Francis Group, 2013. 374 p.
8. Iedema R. Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi-semiotic practice. Visual Communication. 2003. Vol. 2 (10), № 1. P. 29–57. 9. Jewitt C. What is multimodality? In The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London ; New York : Routledge, 2009. 368 p.
10. Kress G.R., Leeuwen Van T. Reading Images. The Grammar of Visual Design. Great Britain : Edmundsbury Press Limited, 1996. 288 p.
11. Kress G. R. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary Communication. London ; New York : Routledge, 2009. 232 p.
12. Leeuwen Van T. Introducing social semiotics. London ; New York : Routledge, 2004. 320 p.
13. Lemke J.L. Metamedia Literacy: Transforming Meanings and Media / еd. by Jay L. Lemke, David Reinking, Linda D. Labbo, Michael C. McKenna, Ronald D. Kieffer. Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. Hillsdale ; New Jersey : Erlbaum, 1998. P. 283–301.
14. Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education / еd. by Len Unsworth. Bloomsbury Academic, 2011. 270 p.
15. Multimodal Studies: Exploring Issues and Domains / еd. by Kay L. O’Halloran, Bradley A. Smith. London ; New York : Routledge, 2011. 267 p.
16. New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse / еd. by Terry D. Royce, Wendy Bowcher. London ; New York : Routledge, 2013. 416 p.
17. New Perspectives on Narrative and Multimodality / еd. by Ruth Page. London ; New York : Routledge, 2010. 229 p. (Series in Routledge Studies in Multimodality; first edition).
18. Perspectives on Multimodality / еd. by Eija Ventola, Cassily Charles, Martin Kaltenbacher. Document Design Companion Series. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 2004. 249 p.
19. Sauerbier S.D. Wörter bildich. Bilder wörtlich. Schrift und Bild als Text: Probleme der Wort. Bild – Korrelation. Die Einheit der semiotischen Demisionen. Tübingen, 1978. № 98. S. 27–93.
20. Unsworth L. Explicating Inter-Modal Meaning-Making in Media and Literary Texts: Towards a Metalanguage of Image. Language Relations. Media Teaching: Language, Audience, Production. Kent Town, South Australia : Wakefield Press and AATE-NATE, 2008. P. 48–80.
Список джерел ілюстративного матеріалу:
21. Ardagh Ph. Grubtown Tales. Book One. Stinking Rich and Just Plain Stinky or A Diamond As Big As His Head / illustrated by Jim Paillot. London : Faber and Faber Ltd., 2009. 150 p. (SRPS).
22. Ardagh Ph. Grubtown Tales. Book Four. The Wrong End of the Dog or The Pedal-Bin Pelican / illustrated by Jim Paillot. London : Faber and Faber Ltd., 2010. 134 p. (WED).
23. Ardagh Ph., Cartney Mc.P. High in the Clouds / illustrated by Geoff Dunbar. New York : Dutton Children’s Books, 2005. 100 p. (HiC).