КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У ФУНКЦІЇ СУМІСНОСТІ ТЕКСТОВО-РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНАКІВ В АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ

Ключові слова: multimodal fictional (prose) text, verbal component, nonverbal component, iconic component, paragraphemic component, graphic component, GeM model. мультимодальний художній прозовий текст, вербальний складник, невербальний складник, іконічний складник, параграфемний складник, графічний складник, GeM model.

Анотація

Дослідження присвячено встановленню засобів когезії в англійських мультимодальних літературних казках (АМЛК) Філіпа Арда та їхній семіотико-наративній інтерпретації. Метою дослідження є вияв і характеризація структурно-семіотичних і наративних аспектів категорії когезії англійських мультимодальних літературних казок, що визначають її текстотвірний характер. Методика дослідження ґрунтується на загальних положеннях методології функціоналізму з використанням структурно-семіотичного, наративного, поетико-інтерпретаційного аналізу із залученням GeM model для синхронного аналізу вербальних і невербальних складників у багаторівневій структурі АМЛК. Кількісний аналіз проведено з метою з’ясування та встановлення тенденцій взаємозалежності вербальної й іконічної, параграфемної, графічної складових частин в оповідних структурах АМЛК. У відсотковому співвідношенні мультимодальні засоби контамінованої референції (засіб контамінованої когезії) за ознакою мікро-, мезо- та макро- вкраплень у тексті АМЛК Філіпа Арда реалізуються так: мікровкраплення (69%), мезовкраплення (24%) та макровкраплення (7%). Отже, ідентифікація теми у структурі змісту надфразових єдностей АМЛК уможливлює виокремлення антецедента та постцедента, необхідних для визначення особової, вказівної, порівняльної лінгвальної та контамінованої референції. Визначення сегментних одиниць вербального складника у риторичній структурі надфразових єдностей АМЛК передбачало виокремлення анафори або катафори і детальний опис вербального складника (ВС), іконічного складника (ІС) та за наявності параграфемного складника (ПС) для встановлення характерної для них кореляції – переважно паралельної. Анафоричний та катафоричний дейктичний зв’язок між ВС та ІС може не збігатися з анафорою чи катафорою лінгвальної референції. Розташування ВС та ІС не є закономірним у структурі макету надфразових єдностей АМЛК. У лінгвістичній структурі надфразових єдностей АМЛК аналіз лінгвальної референції підтвердив наявність контамінованої когезії, актуалізованої за допомогою використання переважно повторювальних, адитивних та виокремлювальних ілюстрацій, а також супраграфеміки ПС.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getCount() on array in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php:223 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_63f75d1f2914f9_27275604() #1 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode() #2 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render() #3 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(385): Smarty_Internal_Template->render() #4 /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php(40): Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender() #5 /var/www/html/lib/p in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 223