№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА БОРИСА ДЖОНСОНА ДО НАЦІЇ З ПРИВОДУ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ ДО УКРАЇНИ (24.02.2022)

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • stylistic devices, expressive means, discourse, politico-ideological manifesto, pragma-communicative purpose.
  • стилістичні прийоми, виразні засоби, дискурс, політико-ідеологічний маніфест, прагма-комунікативна ціль.

Анотація

Мета. Робота присвячена дослідженню виразних засобів і стилістичних прийомів у звер- ненні Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) як мовного арсеналу реалізації прагма-комунікативних цілей цього дискурсу. Методи. Дослідження виконане з використанням певних методів: методу простого підрахунку даних, методу дискурсного аналізу, методу стилістичного аналізу, методу суцільної вибірки та порівняльного методу. Результати. Звернення Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) визначене в роботі як політичний, ідеологічний, аргументний та декларативний дискурс, як політико-ідеологічний маніфест прихильників і захисників вільного, демократичного світу з його цінностями добра. Зазначається, що це повідомлення як політико-ідеологічний маніфест містить перелік своєї місії, стратегічні й тактичні цілі, а також подане в декларатив- ній формі як віртуальний монолог, що нагадує реальне спілкування з мовчазним адресатом. Зазначається, що звернення Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) містить пряме звернення до спільноти Сполученого Королівства, Росії та України і непряме звернення до союзників із метою висловити підтримку та надати реальну допомогу українському народу в його боротьбі за незалежність і територіальний суверенітет, засудити російську агресію та припинити війну в Україні, а також зупинити залежність Європи від Росії, захистити спільноту Сполученого Королівства й увесь демократичний світ від варварства, насильства та тиранії Російської Федерації як імперії зла. Доведено, що Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у своєму зверненні до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) використовує систему виразних засобів і стиліс- тичних прийомів: полісиндетон, асиндетон, спад напруження, інверсію, категоріальну транспозицію, епітети, метафори, оксюморон, вставні слова, вставні речення, паралельні конструкції анафоричного типу, інтенсифікатори, вищий ступінь порівняння прикметників, модальні дієслова. Висновки. Зазначено, що система виразних засобів і стилістичних прийомів у зверненні Прем’єр- міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) використовується для впливу на почуття й емоції адресата з метою викликати його увагу до проблем повідомлення, для виконання прагма-комунікативних цілей цього дискурсу завдяки розташуванню мовних одиниць у межах сильної позиції сприйняття інформації або через створення їх незвичної форми.

Посилання

1. Гуменюк Н.Г. Політичний дискурс Б. Обами: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до нації з питання Сирії, від 10.09.12). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнародної науково- практичної конференції, м. Київ, 1 квітня 2014 р. Київ : Кафедра, 2014. С. 37–39.
2. Гуменюк Н.Г. Англомовний дискурс П. Порошенка: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до Конгресу США від 23.12.15 р.). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції, м. Київ, 21 квітня 2016 р. Київ : Кафедра, 2016. С. 35–37.
3. Гуменюк Н.Г. Передвиборчий дискурс Хілорі Клінтон: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу в Рено, Невада, від 25.08.16 р.). Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки». 2017. Кн. 1. С. 84–89.
4. Гуменюк Н.Г. Інавгураційний дискурс Д. Трампа: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу від 20.01.17 р.). Науковий збірник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2017. Вип. 30. С. 45–49.
5. Barnett S. Rhetorical Realism: Rhetoric, Ethics, and the Ontology of Things. New York : Routledge, 2017. 242 p.
6. Burke M. Stylistics. London ; New York : Routledge, 2017. 346 p.
7. Coupland N. Styles of Discourse. London : Routledge, 2018. 334 p.
8. Epstein E.L. Language and Style. London : Routledge, 2013. 104 p.
9. Freeman D. Essays in Modern Stylistics. New York : Routledge, 2018. 426 p.
10. Harding J.R. Similes, Puns and Counterfactuals in Literary Narrative. New York : Routledge, 2017. 172 p.
11. Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a Prime Minister, 07.24.19. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія «Філологічні науки (мовознавство)». 2019. № 12. С. 39–42.
12. Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponents tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.19. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 30. Т. 2. С. 136–142.
13. Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Boris Johnsons realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse (09.04.2019). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31(70). № 2. Ч. 2. С. 73–79.
14. Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Queen Elizabeth II coronavirus discourse, 04.05.20. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31(70). № 4. Ч. 2. С. 52–55.
15. Humeniuk N.H. Stylistic Aspect of the Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message, 12.25.2020. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 16. С. 70–74.
16. Iché V., Sorlin S. The Rhetoric of Literary Communication. From Classical English Novels to Contemporary Digital Fiction. New York : Routledge, 2022. 244 p.
17. Short M.H., Leech G.N. Style in Fiction. Linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2nd ed. New York : Routledge, 2007. 424 p.
18. Peer W. Stylistics and Psychology. Investigations of Foregrounding. London : Routledge, 2020. 224 p.
19. Short M. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. London : Routledge, 1996. 416 p.
20. Wales K. Dictionary of Stylistics. London ; New York : Routledge, 2011. 496 p.
21. Johnson B. Prime Minister’s address to the nation on the Russian invasion of Ukraine: 24 February 2022. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-address-to-the-nation-on-the-russianinvasion- of-ukraine-24-february-2022 (date of access: 15.07.2022).