СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА БОРИСА ДЖОНСОНА ДО НАЦІЇ З ПРИВОДУ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ ДО УКРАЇНИ (24.02.2022)

Ключові слова: stylistic devices, expressive means, discourse, politico-ideological manifesto, pragma-communicative purpose. стилістичні прийоми, виразні засоби, дискурс, політико-ідеологічний маніфест, прагма-комунікативна ціль.

Анотація

Мета. Робота присвячена дослідженню виразних засобів і стилістичних прийомів у звер- ненні Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) як мовного арсеналу реалізації прагма-комунікативних цілей цього дискурсу. Методи. Дослідження виконане з використанням певних методів: методу простого підрахунку даних, методу дискурсного аналізу, методу стилістичного аналізу, методу суцільної вибірки та порівняльного методу. Результати. Звернення Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) визначене в роботі як політичний, ідеологічний, аргументний та декларативний дискурс, як політико-ідеологічний маніфест прихильників і захисників вільного, демократичного світу з його цінностями добра. Зазначається, що це повідомлення як політико-ідеологічний маніфест містить перелік своєї місії, стратегічні й тактичні цілі, а також подане в декларатив- ній формі як віртуальний монолог, що нагадує реальне спілкування з мовчазним адресатом. Зазначається, що звернення Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) містить пряме звернення до спільноти Сполученого Королівства, Росії та України і непряме звернення до союзників із метою висловити підтримку та надати реальну допомогу українському народу в його боротьбі за незалежність і територіальний суверенітет, засудити російську агресію та припинити війну в Україні, а також зупинити залежність Європи від Росії, захистити спільноту Сполученого Королівства й увесь демократичний світ від варварства, насильства та тиранії Російської Федерації як імперії зла. Доведено, що Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у своєму зверненні до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) використовує систему виразних засобів і стиліс- тичних прийомів: полісиндетон, асиндетон, спад напруження, інверсію, категоріальну транспозицію, епітети, метафори, оксюморон, вставні слова, вставні речення, паралельні конструкції анафоричного типу, інтенсифікатори, вищий ступінь порівняння прикметників, модальні дієслова. Висновки. Зазначено, що система виразних засобів і стилістичних прийомів у зверненні Прем’єр- міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона до нації щодо російського вторгнення в Україну (24.02.2022) використовується для впливу на почуття й емоції адресата з метою викликати його увагу до проблем повідомлення, для виконання прагма-комунікативних цілей цього дискурсу завдяки розташуванню мовних одиниць у межах сильної позиції сприйняття інформації або через створення їх незвичної форми.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getCount() on array in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php:223 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_63f75d1f2914f9_27275604() #1 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode() #2 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render() #3 /var/www/html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(385): Smarty_Internal_Template->render() #4 /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php(40): Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender() #5 /var/www/html/lib/p in /var/www/html/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 223