РЕЛІГІЙНІ ТЕРМІНИ В ПЕРЕКЛАДІ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ: МІЖКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ

Ключові слова: стратегія, промоційний текст, вихідний текст, цільовий реципієнт, релігія

Анотація

Мета роботи – визначити перекладацькі стратегії і техніки, якими доцільно послуговуватись під час перекладу туристичних промоційних текстів релігійного спрямування задля того, щоб викликати інтерес цільової аудиторії до туристичних об’єктів. Методи. Лінгвокультурний підхід, на якому ґрунтується аналіз, передбачає рівноцінне урахування як мовного оформлення перекладу, так і його міжкультурної відповідності. Зокрема, досліджено релевантність еквівалентів на текстовому рівні (лексико-граматична коректність), дискурсивному рівні (відповідність стандартам туристичного дискурсу) та комунікативному рівні (підтримка інтерактивного зв’язку з цільовою аудиторією). У роботі застосовано порівняльний аналіз українсько-англійських пар перекладу. Результати роботи засвідчують стійку тенденцію адаптації перекладу, що і є досить очікуваним у туристичному дискурсі. Отримані дані вказують, що переклад релігійно-специфічних одиниць у туристичних промоційних текстах загалом ґрунтується на одомашнювальному підході, зокрема культурній адаптації релігійних термінів шляхом нейтралізації, генералізації, редукції/компресії, тощо, а також адаптації з поясненням, якщо йдеться про специфічні теологічні поняття та історичні церковні особистості. Очужувальний підхід, який реалізується при буквальному перекладі окремих релігійних термінів без пояснення, спрямований на підкреслення культурної унікальності туристичного об’єкта. Висновки. Оскільки переклад туристичних промоційних текстів релігійного спрямування має бути насамперед орієнтованим на цільового реципієнта та зрозумілим, слід послуговуватись саме культурною адаптацією як домінуючою перекладацькою стратегією, в той час як локальну стратегію збереження форми оригіналу (буквальний переклад чи калькування релігійних термінів) варто застосовувати з особливою обережністю, беручи до уваги усі лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, інакше надмірне використання літературного перекладу перешкоджатиме ефективній міжкультурній комунікації.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Alwazna R. Y. The Cultural Aspect of Translation: The Workability of Cultural Translation Strategies in Translating Culture-Specific Texts. Life Science Journal. 2014. № 11. P. 182–188.
2. Catford J. C. A Linguistic Theory of Translation. London : Oxford University Press, 1996. 103 p.
3. Cruse A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford : Oxford University Press, 2000. 424 p.
4. Dickins J., Hervey S., Higgins I. Thinking Arabic Translation: A Course in Translation Method: Arabic to English. London: Routledge, 2016. 332 p.
5. Feng J. Study on English Translation of Tourism Text from the Perspective of Cultural Translation Theory – A Case Study of Hailuogou: 2nd International Conference on Social Sciences, Arts and Humanities, 2018. P. 386–388.
6. Ganoshenko Y. Culturemes and Non-Equivalent Lexis in Dictionaries. Cognitive Studies/Études Cognitives. 2015. № 15. Р. 115–124.
7. Glodjović A. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication: Some Problems in Literary Text Translation. In Facta Universitatis. Series: Linguistics and Literature. 2010. Vol. 8, № 2. P. 141–151.
8. House J. Translation as Communication across Languages and Cultures. London/New York : Routledge, 2015. 168 p.
9. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg-Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1992. 343 s.
10. Ma Y., Song N. The Skopos Theory and Tourist Material Translation: With an Analysis of Mt. Lushan Translation. Cross-Cultural Communication. 2011. Vol. 7, № 1. P. 53–61.
11. Newmark P. A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall, 1988. 292 p.
12. Nord C. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Abington/New York : Routledge, 1997. 153 p.
13. Pamies A. The Concept of Cultureme from a Lexicographical Point of View. Open Linguistics. 2017. Vol. 3, № 1. P. 100–114.
14. Sabbagh, M. Translation of Tourist Material: Challenges and Best Practices, 2020. URL: https://www.awraqthaqafya.com/930/.
15. Skibitska O. The Challenges of Translation of Tourist E-Text. Translation Journal. 2013. Vol. 17, № 4. URL: https://translationjournal.net/journal/66tourism.htm.
16. Sulaiman M. Z. Translating the Style of Tourism Promotional Discourse: A Cross-Cultural Journey into Stylescapes. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 118. P. 503–510.
17. Xiao T. Cross-Cultural Communication Translatology: Theories and Practice. Journal of Literature and Art Studies. 2018. Vol. 8, № 12. P. 1687–1695.
18. Yan C., Huang J. The Culture Turn in Translation Studies. Open Journal of Modern Linguistics. 2014. Vol. 4. P. 487–494.
19. Волинська ікона XVI–XVIII століть: каталог та альбом / за ред. С. Кота. Луцьк, 2009. 102 с.
20. Museum of the Volyn Icon. ОтдыхPRO. 2017. URL: https://www.otdih.pro/en/pages/12135-museum-of-thevolyn-icon.
21. Museum of the Volyn Icon. Навігатор. Україна. 2010–2020. URL: https://en.navigator-ukraina.com.ua/informatsiya/dostoprimechatelnosti/tour/ 1709-muzej-volynskoj-ikony.html.
22. Музей волинської ікони в Луцьку. Департамент культури Луцької міської ради. 2012. URL: http://culturelutsk.org.ua/zaklady/muzei-ikony.
23. Музей волинської ікони – відділ Волинського краєзнавчого музею. Музейний простір Волині. 2021. URL: http://volyn-museum.com.ua/index/ muzej_volinskoji_ikoni/0-11.
Опубліковано
2021-12-16
Сторінки
74-80
Розділ
Перекладознавство