№ 88 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Перекладознавство

ВІДТВОРЕННЯ ДОТИКОВИХ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Опубліковано 2021-12-16

Ключові слова

  • cognitive operation, language corpus, metaphoric model, synesthetic metaphoric description, conventionality degree
  • когнітивна операція, корпус мови, метафорична модель, синестезійна метафорична дескрипція, ступінь конвенційності

Анотація

Мета статті полягає у встановленні та описі випадків відтворення синестезійних метафор в англо-українських перекладах, у яких «менш втілені» слухові, нюхові та смакові відчуття проєктуються на «більш втілені» дотикові відчуття. Методи. З позицій когнітивної лінгвістики синестезію розуміємо як поширений у мові різновид концептуальної метафори. Методологічне підґрунтя дослідження становить доробок когнітивної лінгвістики та методика Л. Коваленко та А. Мартинюк (Kovalenko, Martynyuk, 2018), що уможливлює вивчення когнітивних моделей, які лежать у підґрунті метафоричних дескрипцій, і встановлення типу когнітивної операції, що застосована перекладачем. Згідно з класифікацією М. Шуттлеворфа когнітивна операція відтворення (Shuttleworth, 2017) – це «переклад, що майже не змінений». Ступінь конвенційності і вкоріненості метафоричних моделей у представників англомовної та україномовної лінгвокультур визначаємо із застосуванням теорії вірогідності та статистичних даних, отриманих із Корпусу сучасної американської англійської мови (COCA) і Генерального регіонального анотованого корпусу української мови (ГРАК). Матеріалом дослідження є 100 англомовних синестезійних метафор, вилучених з англомовних текстів романів-бестселерів Celeste Ng “Everything I Never Told You” (Ng, 2014) і “Little Fires Everywhere” (Ng, 2017) та відтворених в українських перекладах цих творів («Несказане» (Інг, 2016) та «Усюди жевріють пожежі» (Інг, 2018)). Результати дослідження представлені детальним аналізом прикладів відтворення синестезійних метафоричних моделей СЛУХОВІ / НЮХОВІ / СМАКОВІ ВІДЧУТТЯ Є ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ ДО М’ЯКОЇ / ГОСТРОЇ / ГАРЯЧОЇ ПОВЕРХНІ. Проведений аналіз відносних частот вживання синестезійних метафоричних дескрипцій показав спільні та відмінні семантичні ознаки у значеннях дескрипцій, що вкорінені у свідомості представників англомовної та україномовної лінгвокультур. Висновки. Проведений аналіз показав, що синестезійні метафоричні моделі відтворюються за умови, що труднощі, з якими стикається перекладач, є мінімальними або взагалі відсутні. Водночас перекладач вдається до перекладу за допомогою прямого словникового відповідника. Відтворюються такі моделі синестезійних метафор, у яких ступінь конвенційності в англійській та українській мовах однаковий.

Посилання

1. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 30.08.2021).
2. Інг C. Несказане : роман / пер. з англ. А. Дудченко. Київ : Наш формат, 2016. 248 с.
3. Інг C. Усюди жевріють пожежі : роман / пер. з англ. А. Дудченко. Київ : Наш формат, 2018. 312 с.
4. Translation units and grammatical shifts / F. Alves, A. Pagano, S. Neumann, E. Steiner, S. Hansen-Schirra. Translation and Cognition / ed. by G.M. Shreve, E. Angelone. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2010. P. 109–142. URL: https://doi.org/10.1075/ata.xv.07alv (date access: 30.08.2021).
5. Corpus of Contemporary American English (COCA). URL: https://www.english-corpora.org/coca/ (date access: 30.08.2021).
6. Cytowic R.E. Synaesthesia: Phenomenology and neuropsychology – A review of current knowledge. Synaesthesia: Classic and contemporary readings / J.E. Harrison, S. Baron-Cohen (eds.). Oxford : Wiley-Blackwell, 1997. P. 17–39.
7. Cytowic R.E. Synesthesia: A Union of the Senses. 2nd ed. Cambridge : A Bradford Book, 2002. 320 p.
8. Ding Y., Noël D., Wolf H.-G. Patterns in metaphor translation: a corpus-based case study of the translation of FEAR metaphors between English and Chinese. Psychology. 2008. URL: https://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2008Proceedings/papers/Ding_et_al.pdf (date access: 30.08.2021).
9. Looking at eyes: Eye-Tracking Studies of Reading and Translation Processing / S. Göpferich, A.L. Rasmussen, A.L. Jakobsen, I.M. Mees. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2008. 208 p.
10. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК, v. 12). URL: https://uacorpus.org (дата звернення: 30.08.2021).
11. Kenney J.F., Keeping E.S. Mathematics of Statistics. New York : Van Nostrand, 1948. 279 p.
12. Kovalenko L., Martynyuk A. English Container Metaphors of Emotions in Ukrainian Translations. Advanced Education. 2018. Issue 10. P. 190–197. URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.142723 (date access: 30.08.2021).
13. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2010. 285 p.
14. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 242 p.
15. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. Bloomington : Indiana University Linguistics Club, 1987. 516 p.
16. Langacker R.W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008. 562 p.
17. Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE). URL: https://www.ldoceonline.com (date access: 30.08.2021).
18. ABBYY Lingvo Dictionary (Lingvo Live). URL: https://www.lingvolive.com/en-us (date access: 30.08.2021).
19. Maalej Z. Translating Metaphor Between Unrelated Cultures: A Cognitive-pragmatic Perspective. Sayyab Translation Journal. 2008. Vol. 1. P. 60–81. URL: https://www.academia.edu/9902564/Translating_metaphor_between_unrelated_cultures_A_cognitive-pragmatic_perspective (date access: 30.08.2021).
20. Mandelblit N. The cognitive view of metaphor and its implications for translation theory. Translation and Meaning / B. Lewandowska-Tomaszcyk, M. Thelen (eds.). Maastricht : Universitaire Pers, 1995. Part 3. P. 483–495.
21. Multitran dictionary (Multitran). URL: https://www.multitran.com (date access: 30.08.2021).
22. The Merriam-Webster.Com Dictionary (MWOD). URL: https://www.merriam-webster.com (date access: 30.08.2021).
23. Newmark P. A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall, 1988. 200 p.
24. Ng C. Everything I Never Told You. New York : Penguin Books, 2014. 297 p.
25. Ng C. Little Fires Everywhere : novel. New York : Penguin Books, 2017. 368 p.
26. Al-Zoubi Mohammad Q., Al-Ali Mohammed N., Al-Hasnawi Ali R. Cogno-Cultural Issues in Translating Metaphors. Perspective: Studies in Translatology. 2007. Vol. 14. Issue 3. P. 230–239. URL: https://doi.org/10.1080/09076760708669040 (date access: 30.08.2021).
27. Ramachandran V.S., Hubbard E.M. Synaesthesia a window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies. 2001. Vol. 8. № 12. P. 3–34. URL: http://chip.ucsd.edu/pdf/Synaesthesia%20-%20JCS.pdf (date access: 30.08.2021).
28. Schäffner C. Metaphor and translation: some implications of a cognitive approach. Journal of Pragmatics. 2004. Vol. 36. Issue 7. P. 1253–1269. URL: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2003.10.012 (date access: 30.08.2021).
29. Shuttleworth M. Translational Behaviour at the Frontiers of Scientific Knowledge. The Translator. 2011. Vol. 17. Issue 2. P. 301–323. URL: https://doi.org/10.1080/13556509.2011.10799491 (date access: 30.08.2021).
30. Shuttleworth M. Studying Scientific Metaphor in Translation. London : Taylor & Francis, 2017. 216 p.
31. Strik-Lievers F. Synaesthetic Metaphors in translation. Studi e saggi linguistici. 2016. Vol. 54. № 1. P. 43–69. URL: https://www.studiesaggilinguistici.it/ssl/article/view/149/146 (date access: 30.08.2021).
32. Tirkkonen-Condit S. Metaphoric Expressions in Translation Processes. Across Languages and Cultures. 2002. Vol. 3. Issue 1. P. 101–116. URL: https://doi.org/10.1556/acr.3.2002.1.8 (date access: 30.08.2021).
33. Ullman S. The principles of semantics: a linguistic approach to meaning. 2nd ed. Oxford : Basil Blackwell, 1957. 346 p.
34. Williams J.M. Synaesthetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change. Language. 1976. Vol. 52. № 2. P. 461–478. URL: https://doi.org/10.2307/412571 (date access: 30.08.2021).
35. Zhao Qingqing, Huang Chu-Ren, Ahrens K. Directionality of linguistic synesthesia in Mandarin: A corpus-based study. Lingua. 2019. Vol. 232. P. 10–27. URL: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2019.102744 (date access: 30.08.2021).