№ 88 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

ДИСКУРС НЕВРОЗУ В РОМАНІ С. ПРОЦЮКА «ТРОЯНДА РИТУАЛЬНОГО БОЛЮ»

Опубліковано 2021-12-16

Ключові слова

  • neurosis, fear, trauma, anxiety, association
  • невроз, страх, травма, тривога, асоціація

Анотація

Мета статті – на матеріалі художньо-біографічного роману С. Процюка «Троянда ритуального болю» проаналізувати механізм появи і функціонування дискурсу неврозу Василя Стефаника. Для аналізу поставленої мети використано дослідницькі прийоми систематизації, класифікації та узагальнення, застосовано психоаналітичну методологію, постколоніальне прочитання. Результати дослідження. У романі представлений широкий художній психоаналітичний інструментарій – неусвідомлені процеси психічного розвитку героя, травми і травматичні події у житті Василя Стефаника, корпус душевних інспірацій, розбудованих на численних страхах, неврозах, болях, низка асоціацій і сугестій, вдало засоційованих образів тривоги і неспокою, хитросплетених сновидного й візійного дискурсів, поглибленої архетипіки. Зʼясовано, що невроз є закономірним наслідком утривавленої боротьби різних іпостасей Василя Стефаника, які він намагався примирити між собою. Вагомих аспектів появи і функціонування невротичного стану героя додали дитячі травми, страхи, комплекси, стреси, надмірна тривожність. Внутрішня напруга й рання дитяча травма виформували глибоко засоційовані образи звіра із кривавою пащекою і Кулі Тривоги як засадничих невротичних факторів. Едіпів комплекс і конфлікт між реальним уявленням себе та своїм ідеальним Я також вагомо розвивали невротичний спосіб життєукладу Василя Стефаника. Встановлено, що образ Василя Стефаника в романі відзначається дисперсійною напругою, надмірною тривожністю, що призвело до появи депресійного, меланхолійного і почасти інфантильного світоставлення. Зʼясовано, що творчість допомагала персонажеві притлумлювати напругу, страхи, відчуття провини, гріхи. Висновки. Образ Василя Стефаника в романі маркований неврозом, ключовими складниками якого є надмірна тривога, депресія, власне невротичні і психічні зриви в поведінці, страхи і залежності, проблеми в комунікації, Едіпів комплекс, множинна особистість. Важливими психоаналітичними кодами потрактування невротичного типу особистості є глибинні осібні асоціації Кулі Тривоги та звіра із кривавою пащекою, що увиразнюють невротичний дискурс виповнення головного героя.

Посилання

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Москва: Фонд «За экономическую грамотность», 1995. 296 с.
2. Волошок О. В. Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 10. С. 120–128.
3. Дмитриева Н., Миноходова Е., Соколова Г. Особенности психологической диагностики неврозов. Ученые записки СПбГИПСР. Вып. 1. Т. 29. 2018. С. 14–26.
4. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев : Выща школа, 1989. 375 с.
5. Лях Т. «Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника» Степана Процюка як метафізична модель біографії митця. Питання літературознавства. 2014. Вип. 90. С. 237–250.
6. Мэй Р. Смысл тревоги. Москва : Независимая фирма «Класс», 2001. 384 с.
7. Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. 368 с.
8. Павлов И. С. Психотерапия в практике: технология психотерапевтического процесса. Москва : Академический проект; Культура, 2012. 512 с.
9. Пастух Б. Одвічні суперечності серця: проза Степана Процюка. Брустури : Дискурсус, 2016. 94 с.
10. Процюк С. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 184 с.
11. Процюк С. Я хотів написати такі біографії, в яких наші класики б ожили. Галицький Кореспондент. 26.02.2013. URL: http: gk-press.itua.
12. Славінська І. Порно Ульяненка, околиці Дністрового, біль Процюка. Українська правда. 31 травня 2010. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/31/49379/.
13. Соловей О. Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка (Пролеґомени до вивчення творчости). Вінниця : Простір Літератури, 2017. 136 с.
14. Степула Н. Відшукування смислів і таємниці причетності. Львівська газета. 2010.01.22. URL: http://bukvoid.com.ua/digest//2010/01/22/073816.html.
15. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: Самоанализ. Москва : Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1993. 480 с.
16. Юрчук О. В. «Білий хлопчик у білій сорочці плакав»: психоаналітичні студії над творчістю Василя Стефаника. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2. С. 193–199.