№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Загальне мовознавство

ЛЮДИНА РОЗУМНА: ТИПИ МЕТАФОРИЧНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ (на матеріалі української, німецької та англійської мов)

Оксана Григорівна Сошко
Київський національний торговельно-економічний університет

Опубліковано 2021-07-01

Ключові слова

  • phraseological unit/phraseme, idiom, metaphor, metaphorization, structural-semantic analysis, inner form
  • фразеологічна одиниця/фразема, ідіома, метафора, метафоричне переосмислення, структурно- семантичний аналіз, внутрішня форма

Анотація

Мета. Основна мета дослідження – це інтерпретувати та диференціювати типи механізмів метафоризації в українських,німецьких та англійських фразеологізмах, які характеризують позитивні інтелектуальні здібності людини, а також виявити їхспільні та відмінні риси, адже однією з основних характеристик фразем різних мов виступає єдність загального і специфічного.Виходячи із цієї мети і спільного завдання антропоцентричної фразеології, що полягає у вивченні співвідношення мовнихта екстралінгвістичних значень, досліджуються мовні визначення фразеологізмів у мові, а фразеологічне значеннярозглядається як об’єкт лінгвістичного дослідження. Вивчення фразем відбувається за різними напрямками. Вивчення їхяк одиниць, що відбивають людський фактор в будь-якій мові, залишається актуальним в останні десятиліття. Метафоратакож знаходиться в центрі уваги сучасної лінгвістики через її взаємозв’язок між мовними явищами і сприйняттям, пам’яттюі мисленням, надбанням і застосуванням людських знань і досвіду.

Методи. Оскільки фразеологічні одиниці розглядаються в лінгвістичному і лінгвокультурному аспектах, використовуєтьсякомплексна дослідницька методологія. Згідно з поставленою метою та конкретними завданнями використовувалися такіосновні методи, як описовий, зіставний, а також метод компонентного аналізу.

Результати. Автор пропонує загальну класифікацію механізмів метафоризації у фразеологічних одиницях, щовивчаються з урахуванням компонентів їхньої внутрішньої форми. Виділено моделі фразеологізмів, засновані на різних типах метафоричного переосмислення. Запропонована класифікація може бути застосована для вивчення семантичних особливостейфразеологізмів на матеріалі різних мов, а також для їх подальшого правильного ідеографічного розподілу.

Висновки. У досліджуваних мовах фраземи з метафоричним переосмисленням утворюють досить велику групу. Багатоз них мають досить прозору смислову структуру, мотивація якої заснована на широких конотаціях, відомих практично кожномуносію мови. У завдання дослідження входило виявлення семантичних подібностей і відмінностей між фразеологізмами мов.Зв’язок фразеологізмів із культурним кодом зберігається в колективній підсвідомій пам’яті носіїв мови. Фразеологізми, щовідображають в своїй семантиці тривалий процес культурного розвитку людей, фіксують та передають культурні установкий архетипи, стандарти і стереотипи з покоління в покоління.

Посилання

1. Alad’ko D.O. (2011) Typolohiya modeley nominatsiy posudu v anhliys’kiy ta ukrayins’kiy movakh. [Typology of models of tableware nominations in English and Ukrainian] Kyiv, Ukraine: Drahomanov National Pedagogical University, 18 p. [in Ukrainian].
2. AUFS: Anhlo-ukrayins’kyy frazeolohichnyy slovnyk (2006) [English-Ukrainian phraseological dictionary]. Barantsev, K.T. (ed.). Kyiv, Ukraine: Znannya, 1056 p. [in Ukrainian].
3. BARFS: Bol’shoy anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar’: Okolo 20000 frazeologicheskikh yedinits (2005) [Comprehensive English-Russian phraseological dictionary: About 20,000 phraseological units]. Kunin, A.V. (auth.-comp.). – Moscow: Zhivoy yazyk, 944 p. [in Russian].
4. Bedrych Yaroslava (2016) Metaphors of inclusive semantics in the language of science. Advanced Education, 2016, Issue 5, 21-27. DOI: 10.20535/2410-8286.61283.
5. BNRS: Bol’shoy nemetsko-russkiy slovar’ (2007) [Comprehensive German-Russian Dictionary]. Leyn, K., Mal’tseva, D.G. (eds.). – Moscow: Russkiy yazyk – Media, 1159 p. [in Russian].
6. Dem’yanenko N.B. (2003) Pol’s’ki frazeolohichni odynytsi na poznachennya mental’nykh vlastyvostey lyudyny: strukturno-semantychna ta formal’no-hramatychna kharakterystyky. [Polish phraseological units denoting human mental properties: structural-semantic and formal-grammatical characteristics] Kyiv, Ukraine: Kyiv National University. Institute of Philology, 23 p. [in Ukrainian].
7. M-W: Dictionary and Thesaurus. Merriam-Webster Online. Access mode: http://www.merriam-webster.com/dictionary/
8. ESKSV: Entsiklopedicheskiy slovar’ krylatykh slov i vyrazheniy: Boleye 4000 statey (2005) [Encyclopedic Dictionary of Idioms and Expressions: More than 4000 articles]. Serov, V. (eds.). Moscow: Lokid-Press, 880 p. [in Russian].
9. FS: Filosofskiy slovar’ (2006) [Philosophical Dictionary] Andrushchenko, I.V., Vusatyuk, O.A., et al. (eds.). Kyiv, Ukraine: A.S.K.,1056 p. [in Russian].
10. FSUM: Frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy (1998) [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Uzhchenko, V.D., Uzhchenko, D.V., Kyiv, Ukraine: Osvita, 224 p. [in Ukrainian].
11. Karakutsya O.M. (2002) Frazeolohizmy ukrayins’koyi movy z komponentom ‘dusha’ (strukturno-semantychnyy, ideohrafichnyy, linhvokul’turolohichnyy aspekty) [Phraseologisms of the Ukrainian language with the ‘soul’ component (structural-semantic, ideographic, linguocultural aspects)] Kharkiv, Ukraine, 19 p. [in Ukrainian].
12. Levchenko O.P. (2005) Frazeolohichna symvolika: linhvokul’turolohichnyy aspekt. [Phraseological symbolism: linguocultural aspect] L’viv, Ukraine: LRIDU NADU, 352 p. [in Ukrainian].
13. LDCE: Longman Dictionary of Contemporary English (1995) England, Essex: Longman Group LTD, 1668 p. 14. Mayer, J. D.; Salovey, P.; Caruso, D. R. (2004). ‘Emotional intelligence: Theory, findings, and implications’. Psychological Inquiry. 60 (3): 197–215. doi:10.1207/s15327965pli1503_02.
15. NRFS: Nemetsko-russkiy frazeologicheskiy slovar’ (1975) [German-Russian phraseological dictionary] Binovich, L.E., Grishin, N.N. (eds.). Moscow: Russkiy yazyk, 656 p. [in Russian].
16. NUFS: Nimets’ko-ukrayins’kyy frazeolohichnyy slovnyk (1981) [German-Ukrainian phraseological dictionary] (Vols. 1-2) Havrys’, V.I., Prorochenko, O.P. (eds.). Kyiv, Ukraine: Radyans’ka shkola, V. 1. – 416 p., V. 2. – 384 p. [in Ukrainian]. 17. NTSUM: Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy (2007) In 3 vols. [New Dictionary of Ukrainian language].
Yaremenko V., Slipushko O. (eds.). Kyiv, Ukraine: “Akonit”, V. 1 /A-K/. – 926 p., V. 2 / К-П /. – 926 p., V. 3 / П-Я /. – 862 p. [in Ukrainian].
18. Pasik N.M. (2000) Vlasni nazvy v ukrayins’kiy frazeolohiyi ta paremiolohiyi [Names in Ukrainian phraseology and paremiology] Kyiv, Ukraine: Institute of the Ukrainian language of the National Academy of Sciences of Ukraine, 15 p. [in Ukrainian].
19. Pasyurkivs’ka M.V. (2009) Zoonimichna leksyka v pol’s’kiy frazeolohiyi: sklad, semantyka, funktsiyi [Zoonymic vocabulary in Polish phraseology: composition, semantics, functions] Kyiv, Ukraine: Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 18 p. [in Ukrainian].
20. SFUM: Slovnyk frazeolohizmiv ukrayins’koyi movy (2008) [Dictionary of phraseology of the Ukrainian language]. Bilonozhenko, V.M. et al. (eds.). Kyiv, Ukraine: Naukova dumka, 1104 p. [in Ukrainian].
21. SFSUM: Suchasnyy frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy (2009) [Modern phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Yareshchenko, A.P., Bezditko, V.I., Kozyr, O.V. (eds.). Kharkiv, Ukraine: TORSINH PLYUS, 640 p. [in Ukrainian].
22. FD: The Free Dictionary (2011) Farlex, Inc., Access mode: http://www.thefreedictionary.com/.
23. URRUFTS: Ukrayins’ko-rosiys’kyy i rosiys’ko-ukrayins’kyy frazeolohichnyy tlumachnyy slovnyk (1991) [Ukrainian-Russian and Russian-Ukrainian phraseological dictionary]. Oliynyk, I.S., Sydorenko, M.M. (eds.). Kyiv, Ukraine: Radyans’ka shkola, 400 p. [in Ukrainian].
24. Uzhchenko V.D. (1988) Narodzhennya i zhyttya frazeolohizmu. [The birth and life of a phraseological unit] Kyiv, Ukraine: Radyans’ka shkola, 279 p. [in Ukrainian].
25. Zavaryns’ka I.F. (2010) Linhvokul’turna motyvatsiya frazeolohizmiv z onimnym komponentom v anhliys’kiy, pol’s’kiy ta ukrayins’kiy movakh. [Linguocultural motivation of phraseological units with an onymic component in English, Polish and Ukrainian] Kyiv, Ukraine: Drahomanov National Pedagogical University, 22 p. [in Ukrainian].