СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАНДЕМІЙНОГО ЛЕКСИЧНОГО КЛАСТЕРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Олеся Іванівна Єгорова Сумський державний університет
  • Юлія Віталіївна Козлова Сумський державний університет
Ключові слова: словотворення, лексична інновація, пандемійний вокабуляр, дискурс

Анотація

Метою пропонованого дослідження є висвітлення актуального пандемійного (коронавірусного) вокабуляру англійської мови з позицій системно-функціонального підходу. Досягненню мети сприяє виконання таких завдань: 1) ідентифікувати пан- демійний (коронавірусний) лексичний кластер; 2) охарактеризувати словотвірні особливості коронавокабуляра англійської мови та 3) проінтерпретувати особливості функціонування коронавокабуляра в політичному, повсякденному та інтернет-дискурсах.

Методи. Для досягнення поставленої мети застосовувалися: 1) метод узагальнення для ідентифікації базових теоретич- них положень; 2) метод структурно-семантичного аналізу для вивчення особливостей словотвору пандемійного вокабуляра; 3) статистичний метод для вирахування частотності та продуктивності словотворення пандемійного лексичного кластера за конкретними моделями; 4) елементи дискурс-аналізу для вивчення функціональних особливостей короновокабуляра.

Результати. Коронакриза, що триває нині, є центральним фактором впливу на лексикографічну систему англійської мови, оскільки актуалізувала проблему номінації нових реалій. Найактуальнішою неологічною групою англійської мови нині є пан- демійна лексика (коронавірусний вокабуляр), до складу якого, зокрема, входять інноваційні слова та вирази, що виникли з початку пандемії COVID-19 та пов’язані з її впливом на сучасне життя. Елементи коронавокабуляра утворюються за низкою дериваційних моделей, до числа яких відносимо деривацію, основоскладання, скорочення, запозичення, субституцію, проте найпродуктивнішою моделлю за результатами статистичного аналізу є телескопія. Дослідження особливостей функціонуван- ня коронавірусного вокабуляра в різних типах дискурсу дає змогу констатувати превалювання узуальної лексики та тісні між- дискурсивні зв’язки, зокрема між політичним дискурсом та дискурсом повсякденності. Використання пандемійної лексики на просторах інтернет-дискурсу відзначається формуванням низки лексико-семантичних груп на позначення: 1) рутинних занять та подій; 2) змін у звичному розпорядку навчальної та робочої діяльності; 3) зайвої ваги; 4) алкоголю та 5) мовної агресії.

Висновки. Проведене дослідження уможливило виокремлення англомовного пандемійного (коронавірусного) вокабуляра як окремого лексичного кластера, основу якого становить загальновживана лексика. Одиниці цього інноваційного кластера виконують номінативну функцію через іменування нових реалій та концептів життя, а також рефлектують настрої суспільства, зокрема відчуття занепокоєння, остраху, туги та безнадійності, або ж сприяють реалізації гумористичного ефекту комунікації.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бондаренко О.М., Черневич А.О. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення. Вісник Запорізького національного університету. Запорізький національний університет, 2010. № 1. С. 127–131.
2. Cabre Castellvi M.T., Bagot R.E., Sierra C.V. Neology in specialized communication. Terminology. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2012. No. 18(1). P. 1–8.
3. Corpus analysis of the language of Covid-19. Oxford English Dictionary. URL: https://public.oed.com/blog/corpusanalysis-of-the-language-of-covid-19/ (дата звернення: 07.01.2021).
4. Herberg D. Neologismen der Neunzigerjahre. Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Aktueller lexikalischer Wandel. Berlin/New York : de Gruyter, 2001. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/83654972.pdf (дата звернення: 21.01.2021).
5. Hormingo M.T. Lexical Creation and Euphemism: Regarding the Distinction Denominative or Referential Neology vs. Stylistic or Expressive Neology. Lexis: Journal in English Lexicology, 2012. URL: https://journals.openedition.org/lexis/371#tocto1n2 (дата звернення: 07.01.2021).
6. Mattiello E. Analogy in word-formation: A study of English neologisms and occasionalisms (Trends in Linguistics: Studies and Monographs 309). Berlin & Boston, MA : De Gruyter Mouton, 2017. Pp. vii. 340 p.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
85-88
Розділ
Романські, германські та інші мови