ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ МАСКУЛІННОСТІ У ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ ГАРАСЕВИЧА

  • Олександр Вікторович Шаболдов Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: ґендер, ґендерний стереотип, криза ідентичності, світогляд, символ, візія, архетип, ідея державності

Анотація

Мета. Метою розвідки є аналіз виявів маскулінності в поетичній творчості А. Гарасевича та їхньої еволюції шляхом іден- тифікації різних виявів маскулінності у творах поета; дослідження їхнього зв’язку зі світоглядними ідейними настановами А. Гарасевича; аналізу зміни й розвитку маскулінних образів на різних етапах творчого шляху митця.

Методи. Під час дослідження використано такі методи: описовий, історико-біографічний, порівняльно-історичний (для порівняння різних типів маскулінності), архетипний і текстуальний аналіз (визначення символічного значення художніх обра- зів) та елементи маскулінних студій (дослідження маскулінності як ґендеру, відповідності її проявів наявним у суспільстві ґендерним стереотипам), стилістичний, міфоаналіз тощо.

Результати. У процесі дослідження виявлено, що перший період творчості А. Гарасевича позначений виразним впливом державницьких ідей, які були характерні для всієї «Празької школи». Тематика більшості творів цього періоду воєнно-історич- на. Маскулінність у них виявляється переважно у вигляді гегемонної героїчної маскулінності, а її ідеальним носієм є Воїн. На другому етапі важливу роль у творчості поета відіграють релігійні мотиви. Поет переживає світоглядну кризу, що відбивається у його творах кризою маскулінності. Найчастіше вона утілюється в образах мандрівника, утікача, рисами яких є втома, без- силля та хворість. Останній етап поетичної творчості поета характеризується значними світоглядними впливами К. Гамсуна та Ф. Ніцше. Відбувається певне повернення до героїчної маскулінності ранніх творів, але така маскулінність стверджується не на полі бою, а перемогами над собою, стихією чи диким звіром. Це маскулінність ніцшеанця, що гартує в собі надлюдину, відчуваючи радість від самого процесу долання. Отже, концепт маскулінності у творчості А. Гарасевича пройшов еволюцію від романтизованої героїчної маскулінності Воїна через кризу маскулінності до утвердження нового типу героїчної маскулін- ності мирного часу.

Висновки. Дослідження ґендерної проблематики у творчості представника молодшої генерації «Празької школи» А. Гара- севича дозволяють сформувати більш повну й цілісну картину цього феномену та українського національного міфу, важливим аспектом якого є ґендерний.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Алексєєва Г.В. Маскулінність / фемінність як чинник особистісної самоідентифікації у юнацькому віці. Український соціум. 2005. № 2-3(7-8). С. 9–19.
2. Башкирова О. Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі. Наукові праці: Науковий журнал. Серія «Філологія. Літературознавство». 2017. Т. 295. Вип. 283. С. 9–13.
3. Башкирова О. Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці. Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 7. С. 21–32.
4. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. Москва: Издательство гуманитарной литературы, 1998 (Французская философия ХХ века). 268 с.
5. Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. Москва : Издательство гуманитарной литературы, 1999 (Французская философия ХХ века). 344 с.
6. Башляр Г. Психоанализ огня / Пер. с франц. Н.В. Кисловой. Москва : Прогресс, 1993. 174 с.
7. Бурейчак Т. Гегемонія чоловіків у пострадянській Україні: дискурси та практики. Перехресні стежки маскулінного українського дискурсу. Культура й література ХІХ–ХХІ століть / за ред. Агнєшки Матусяк. Київ : LAURUS, 2014. С. 43–68.
8. Гарасевич А. До вершин: Зібрані поезії. Нью-Йорк : Пластове видавництво «Молоде життя», 1959. 126 с.
9. Кравців Б. Андрій Гарасевич і його поезія. Гарасевич А. До вершин: Зібрані поезії. Нью-Йорк : Пластове видавництво «Молоде життя», 1959. С. 117–122.
10. Нейджел Дж. Маскулінність та націоналізм. Гендер та сексуальність у творенні націй. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2003. № 27. С. 70–87.
11. Ольжич О. Націоналістична культура. Український націоналізм: Антологія. Т. 1. Вид. 2-е / Упоряд. В. Рог. Київ : ФОП О.М. Стебеляк, 2010. С. 144–146.
12. Шаф О.В. Гендерне літературознавство в Україні: теоретико-методологічні зауваги. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 37. С. 83–86.
13. Шмега К. Маскулінність в умовах революції: стратегії поведінки персонажів у творах Івана Франка «Герой поневолі» та «Гриць і панич» Актуальні питання гуманітарних наук. Мовознавство. Літературознавство. 2018. Вип. 19. С. 130–134.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
32-38
Розділ
Українська мова та література