МАНІПУЛЯТИВНІ ЗАГОЛОВКИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)

  • Олена Анатоліївна Ільченко Національна академія Національної гвардії України
  • Дмитро Вікторович Бондар Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: маніпуляція, медіаманіпуляція, технологія маніпулювання, контент

Анотація

Мета. Стаття присвячена виявленню маніпулятивних заголовків у медіапросторі україномовних інтернет-видань за 2020 рік, їхніх комунікативних функцій, аналізу маніпулятивних технологій, що застосовуються до них. Мета статті – виявити маніпулятивні технології, що застосовуються до заголовків у сучасному україномовному медіапросторі.

Методи. Для досягнення поставленої мети в роботі використано відповідні методи дослідження, а саме: метод суцільної вибірки для добору маніпулятивних медіазаголовків, що трапляються в інтернет-виданнях; метод контент-аналізу для вивчен- ня імплікатурного змісту маніпулятивних заголовків публікацій українських інтернет-видань 2020 року.

Результати. Заголовок в інтернет-виданні – комунікативна одиниця, яка виконує низку функцій: номінативно-інформацій- ну, рекламно-експресивну, графічно-видільну. Проаналізовано маніпулятивні технології, які журналісти та редактори використовують для вербального оформлення заго- ловків матеріалів, які розміщують в інтернет-виданнях. Серед них використання стереотипів, наклеювання ярликів, повтор інформації, анонімний авторитет, констатація факту, відволікання уваги, принцип контрасту, психологічний шок.

Висновки. У результаті проведеного контент-аналізу, що полягав у виявленні імплікатурного змісту маніпулятивних заго- ловків публікацій українських інтернет-видань 2020 року, автори цієї розвідки з’ясували, що журналісти та редактори продук- тивно застосовують маніпулятивні технології, які підвищують клікабельність, а отже, приносять прибуток власникам медіа. Але виявляється тенденція: чим активніше масмедійники використовують ці технології, тобто росте клікабельність, тим нижча якість інформаційного контенту в медіапросторі. Неякісне виконання основної функції масмедіа в суспільстві – інформування – спричиняє порушення процесу суспільно-політичної комунікації. За допомогою проаналізованих технік створюється маніпуля- тивний контент, мета якого – привернути увагу медіаспоживачів (головною стає рекламно-експресивна функція заголовків), які відіграють важливу роль у медіапросторі, оскільки саме вони поширюють інформацію в соціальних мережах чи усно.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Альбота С. Лінгвістична маніпуляція: поняття та типи. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2019. Вип. 16. С. 5–8.
2. Дацишин Х. Мовні маніпуляції в заголовках інтернет-версії телевізійних новин (на прикладі інтернет-сторінки програми «ТСН»). Теле- та радіожурналістика. 2014. Вип. 13. С. 204–209. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n13/tv13-28.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
3. Дзюбко A. Маніпуляції в медіа: дослідити неможливо обчислити. URL: https://cutt.ly/HgR5KLe (дата звернення: 15.10.2020).
4. Маніпуляції на ТБ. Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних телепрограмах українського телебачення: моніторинг, рекомендації щодо захисту від впливу та запобігання застосуванню. Принципи відкритої редакційної політики телеканалів / Н. Лігачова та ін. Київ : Телекритика ; Інтерньюз-Україна, 2003. 218 с. URL: https://cutt.ly/TgTrWIR (дата звернення: 15.10.2020).
5. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін : посібник для вчителя / за ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза. Київ : Центр вільної преси ; Академія української преси, 2016. 201 с. URL: https://www.slideshare.net/mobile/ssuser9b9413/ss-63773058 (дата звернення: 15.10.2020).
6. Мельничук Ю. Маніпулятивний вплив соціальних медіа. URL: https://cutt.ly/ngRyi7T (дата звернення: 15.10.2020).
7. Станкевич Б. Політичні маніпуляції в інформаційній сфері під час проведення виборчих кампаній в Україні. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2008. Вип. 20. С. 124–129. URL: https://cutt.ly/4gR5Sp1 (дата звернення: 15.10.2020).
8. Чабак Л. Мовні засоби політичної маніпуляції. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2017. № 1 (9). С. 86–90. URL: https://cutt.ly/Khf6lP6 (дата звернення: 15.10.2020).
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
146-150
Розділ
Мова і засоби масової комунікації