ТЕМА ДИТИНСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ПОВІСТІ ГАЛИНИ ЖУРБИ «ДАЛЕКИЙ СВІТ»

  • Галина Романівна Сокол Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: автобіографія, документальність, імпресіонізм, характер, чуттєвість, творча уява

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз фактів, які демонструють основні моменти зародження, формування й становлення творчої особистості майбутньої письменниці Галини Журби на прикладі її автобіографічної повісті «Далекий світ».

Методи. У роботі використано біографічний метод, порівняльно-історичний, наратологічний, загальнонаукову методику синтезу, аналізу, спостереження, добору та систематизації матеріалу та психоаналіз.

Результати. Звернено увагу на психологічний портрет письменниці в ранньому дитинстві. Особливу увагу приділено таким якостям характеру, як наполегливість, впертість, лідерські задатки, схильність до самостійних вчинків та вміння спостерігати й помітити те, чим діти зазвичай не цікавляться. Окремий аспект – родина дівчинки та її близьке оточення, історія роду, події та випробування, що випали на долю старшого покоління та вплинули на майбутню письменницю. Розглянуто й проаналізовано домашній уклад та світ дітей, котрі органічно почуваються серед мальовничої української природи. Формування в дітей вільнолюбства свідчить, що в родині поважали дитячу думку та брали до уваги їхні бажання. У статті зазначено захоплення родини театром, мистецтвом, усі вільно спілкувались кількома мовами.

Висновки. Проаналізовано різні підходи письменниці до відтворення навколишнього світу крізь призму сприйняття маленької дитини в моменти найбільших збурень емоцій та неповторних вражень. Галина Журба поєднує деталізовану оповідь із нюансуванням найтонших вражень дитячої душі. Яскраві образи, що постають перед читачем, схоплені променем внутрішнього бачення дитини, з особливим, довірливим тоном мудрого наратора. Звернено увагу на тонке сприйняття палітри кольорів та звукової мелодики, що підтверджує наявність у дитини творчого начала й пояснює витоки майбутнього тяжіння авторки до імпресіонізму. Помічено, що письменниці прекрасно вдається перейти від власних спогадів і вражень до слова, здатного їх утримати й донести до читача, зберігши колорит того часу й відчуття автентичності. В описі подій поруч з автобіографізмом й документальністю знаходимо безпосередність враження й асоціативність мислення, що яскраво висвітлюють сутність самої письменниці.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Журба Г. Далекий світ : автобіографічна розповідь. New-York, 1978. 371 с.
2. Іванишин П. Націософські засади тлумачення творчості Галини Журби: вісниківський аспект. Серія «XX століття: від модерності до традиції». Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Вип. 3. С. 56–67.
3. Гуляк А., Науменко М. Сенсорні чинники настроєвості в оповіданні Галини Журби «Черешні». Серія «XX століття: від модерності до традиції». Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Вип. 3. С. 31–38.
4. Комариця М. Галина Журба в рецептивному полі західноукраїнської міжвоєнної критики (за матеріалами преси). Серія «XX століття: від модерності до традиції». Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Вип. 3. С. 39–49.
5. Коцюбинська М. Історія оркестрована на людські голоси. Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури. Київ, 2008. 70 с.
6. Мафтин Н. Західноукраїнська та еміграційна проза 20–30-х років ХХ століття : парадигма реконкісти : монографія. Івано-Франківськ, 2008. 356 c.
7. Мацько В. Концепція життєтворчості в поетиці Галини Журби. Серія «XX століття: від модерності до традиції». Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вінниця, 2014. Вип. 3. С. 68–77.
8. Мережинська Г.Ю. Від імені покоління : До питання про художню мемуаристику 50–80-х років. Радянське літературознавство. 1987. № 10. С. 50–53.
9. Риженко К.В. Автобіографічний дискурс художньої прози Пантелеймона Куліша : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019. 233 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
18-22
Розділ
Українська мова та література