ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ: ОПЕРАЦІЇ КОНСТРУАЛУ

  • Уляна Тарасівна Тацакович Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-0012-1377
Ключові слова: ментальна образність, концептуалізація, конструал, селекція, перспектива, сканування, концептуальна метафора

Анотація

Мета. Метою статті є висвітлення базових операцій конструювання сцени (конструалу), що слугують засобами дослідження ментальної образності як критерію оцінки перекладу. У статті подано опис основних вимірів образності на основі напрацювань Р. Ленекера, Л. Талмі, Е. Табаковскої та ін. і продемонстровано їхнє практичне застосування як частини комплексного перекладознавчого аналізу на прикладі роману «Англійський пацієнт» М. Ондатже і його українського перекладу.

Методи. У роботі застосовано загальнонаукові методи опису й порівняння, аналізу й синтезу, індукції та дедукції, а також такі спеціальнонаукові методи, як метод інтроспекції, метод когнітивного моделювання, метод лінгвістичного спостереження та опису, метод контекстуально-інтерпретаційного аналізу, зіставний перекладознавчий аналіз.

Результати. Стрімкий розвиток когнітивного перекладознавства на поч. ХХІ ст., що розглядає переклад як перехід між концептуальними системами мов оригіналу й перекладу, зумовлює потребу у використанні додаткових лінгвокогнітивних інструментів для оптимізації перекладу та його аналізу. Ними, зокрема, є операції конструювання сцени (конструалу), що відображають різні способи візуалізації: виразність (профіль/база, фігура/тло, траєктор/орієнтир), конфігурація сцени, специфікація/абстрагування, перспектива, силова динаміка, динамічність (іконічність, сумарне/послідовне сканування), концептуальна метафора.

Висновки. Застосування представлених операцій конструалу збагачує порівняльний аналіз перекладу й оригіналу, додаючи до нього критерій ментальної образності. Візуалізація і динамічна природа концептуалізації акцентує на перекладі як на процесі, що задіює активацію інформації, її процесування через когніцію перекладача за допомогою операцій конструалу, перенесення її в іншу концептуальну систему. Вивчаючи роботу когнітивних механізмів, можна пояснити фундаментальні причини перекладацьких рішень і невдач.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Ондатже М. Англійський пацієнт / перекл. з англ. Є. Даскал. Харків : «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 304 с.
2. Святе Письмо Старого і Нового Заповіту / пер. І. Хоменка. Жовква : Місіонер, 2007. 3-є вид. 350 с.
3. Устинова Т.В. Лингвистически опосредованная реконцептуализация исходного сообщения : когнитивные аспекты смыслообразования в поэтическом переводе. Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2017. № 4. С. 87–94.
4. Albertazzi L. Which semantics? Meaning and Cognition : A Multidisciplinary Approach / L. Albertazzi (ed.). Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2000. Vol. 2. Pp. 1–25.
5. Croft W., Wood E.J. Construal operations in linguistics and artificial intelligence. Meaning and Cognition : A Multidisciplinary Approach / L. Albertazzi (ed.). Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2000. Vol. 2. Pp. 51–79.
6. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics : An Introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 830 p.
7. Grady J.E. Metaphor. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). Oxford : Oxford University Press, 2010. Pp. 188–214.
8. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, 1980. 242 p.
9. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago : The University of Chicago Press, 1987. 614 p.
10. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. Metaphor and Thought / A. Ortony (ed.). 1993. Pp. 202–251.
11. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites. Stanford, California : Stanford University Press, 1987. Vol. I. 540 p.
12. Langacker R.W. An overview of cognitive grammar. Topics in Cognitive Linguistics : Current Issues in Linguistic Theory / B. Rudzka-Ostyn (ed.) Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1988. Pp. 3–49.
13. Langacker R.W. Universals of construals. Proceedings of the nineteenth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society: General session and parasession on semantic typology and semantic universals / J.S. Guenter, B.A. Kaiser, Ch.S. Zoll (eds.). Berkeley, 1993. No. 19. Pp. 447–463.
14. Langacker R.W. Grammar and Conceptualization. Berlin; New York, 2000. 427 p.
15. Langacker R.W. Why a mind is necessary: conceptualization, grammar and linguistic semantics. Meaning and Cognition : A Multidisciplinary Approach / L. Albertazzi (ed.). Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2000. Vol. 2. Pp. 25–39.
16. Langacker R.W. Cognitive Grammar : A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008. 562 p.
17. Mulder W. de. Force dynamics. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). Oxford : Oxford University Press, 2010. Pp. 294–317.
18. Navarro I.A. Cognitive Semantics Analysis of the Lexical Units At, On, and In in English : Ph.D. Dissertation. Castellón : UJI, 1998.
19. Ondaatje M. The English Patient. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011. 320 р.
20. Sweetser E. From Etymology to Pragmatics : Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge, 1990. 174 р.
21. Tabakowska E. Cognitive grammar in translation : form as meaning. Cognitive Linguistics and Translation : Advances in Some Theoretical Models and Applications / A. Rojo, I. IbarretxeAntunano (eds.). Berlin; Boston, 2013. Pp. 229–250.
22. Talmy L. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, MA : MIT Press, 2000. Vol. I. 565 p.
23. Trott S., Torrent T.T., Chang N., Schneider N. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2020. Pp. 5170–5184. URL: https://arxiv.org/pdf/2005.09099.pdf (дата звернення: 24.05.2020).
24. Verhagen A. Construal and perspectivization. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). Oxford : Oxford University Press, 2010. Pp. 48–82.
25. Wallace S. Figure and ground : The interrelationships of linguistic categories. Tense-aspect : Between Semantics and Pragmatics / P. J. Hopper (ed.). Amsterdam : John Benjamins B.V., 1982. Pp. 201–223.
26. Zhabotynska S. Images of Ukraine – EU relations in conceptual metaphors of Ukrainian mass media. Cognition, communication, discourse. Series “Philology”. 2018. No. 17. Pp. 118–140.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
141-146
Розділ
Перекладознавство