КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ПАУЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПРИТЧОВОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: пауза, притча, лінгвокогнітивні особливості, директивна інтенція, кодування, декодування, етична ідея

Анотація

Мета. У дослідженні проаналізовано когнітивні особливості паузації у повчальному дискурсі на матеріалі сучасних англійських притч. Виокремлено і систематизовано когнітивні ознаки паузації під час кодування і декодування позитивної та негативної етичної ідеї, вираженої у притчовому дискурсі.

Методи. В основу методики проведення дослідження й обробки його результатів покладено використання емпіричних загальнонаукових методів, а також спеціальних методів, таких як асоціативне спостереження та аудитивний аналіз. Із метою розкриття змісту виділення образів у притчі та встановлення відношень між ними в межах притчового тексту застосовано семантичний аналіз та описовий метод. Зіставний метод дав змогу описати спільні та відмінні особливості паузації в інтонаційній організації різних за полярністю етичної ідеї англійських притч.

Результати. Автор статті розглядає особливості функціонування просодичних засобів, які забезпечують директивність притчі в межах когнітивного процесу. Базовою ознакою очікуваної у результаті проведення експерименту інтонаційної моделі реалізації англійської притчі слід уважати саме паузацію. У статті розглянуто різні типи пауз та досліджено лінгвокогнітивні особливості їх функціонування під час кодування і декодування етичної ідеї у притчовому дискурсі. Установлено, що просодичний паузальний прийом зумовлює певну емоційну напругу, створюючи переконливе тло декодування притчового повідомлення.

Висновки. Дослідження підкреслює той факт, що директивність інтенції на позначення позитивної та негативної етичної ідеї у повчальних блоках притчі реалізується мовцем за рахунок паузації. Встановлено, що сплановані мовцем паузи слугують не лише потужним засобом комунікації, ораторським інструментом, а й засобом, що допомагає слухачеві сприйняти повчальну інформацію. Таким чином, на вищому рівні пізнавальної діяльності паузи сприймаються як когнітивне наповнення притчового повідомлення.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Антипова А.М. Ритмическая система английской речи. Москва : Высшая школа, 1984. 199 с.
2. Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. 320 с.
3. Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання : монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2001. 351 с.
4. Калита А.А. Энергетика речи : монография. Киев : Кафедра, 2016. 292 с.
5. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. Київ : Молодь, 1990. 168 с.
6. Buchsbaum B. The Role of Consciousness in the Phonological Loop: Hidden in Plain Sight. Frontiers in Psychology. 2013. 4. 496 p.
7. Coleman J. Phonetics Representation in the Mental Lexicon. New York : Oxford University Press, 2002. P. 96–130.
8. Cook N. Tone of Voice and Mind: The connection between intonation, emotion, cognition and consciousness. Amsterdam. Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002. 291 p.
9. Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. New York : Cambridge University Press, 1999. 490 p.
10. Durand J., Laks B. Phonology, Phonetics and Cognition. New York : Oxford University Press, 2002. P. 10–51.
11. Fors K.L. Production and Perception of Pauses in Speech. Gothenburg : University of Gothenburg, 2015. URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39346/1/gupea_2077_39346_1.pdf (дата звернення: 11.06.2020).
12. Goldsmith J. Tone in Mituku: How a Floating Tone Nailed Down an Intermediate Level. New York : Oxford University Press, 2002. P. 85–90.
13. Knowledge. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
14. Ladd D.R. Intonational Phonology. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. P. 8–93.
15. Laver J. Principles of Phonetics. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. 707 p.
16. Nordquist R. Pause (Speech and Writing). In ThoughtCo, 2020. URL: https://www.thoughtco.com/pause-speech-andwriting-1691492 (дата звернення: 11.06.2020).
17. Perlman M., Clark N. & Falck M.J. Iconic Prosody in Story Reading. Cognitive Science. № 2015. № 39(6). P. 1348–1368.
18. Polieieva Yu., Vasik Yu. Pausation Algorithm of Political and Pedagogical Discourses: A Comparative Perspective. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. Trnava : University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2020. V. 1. P. 275–313.
19. Repp B. Categorical Perception: Issues, Methods, Findings. Speech and Language: Advances in Basic Research and Practice. New York : Academic Press, 1983. P. 243–335.
20. Scars of Love. URL : http://www.earnestlycontending.com/KT/Stories/ST/scars.html (дата звернення: 11.06.2020).
21. Shillcock R. Lexical Hypotheses in Continuous Speech. Cognitive Models of Speech Processing. Cambridge (Mass.) : MIT Press, 1990. P. 24–49.
22. Stern M.A. Communication Tip: Use the Pause that Refreshes URL : http://www.matthewarnoldstern.com/author/admin (дата звернення: 11.06.2020).
23. The Parable of Two Servants. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
24. The Parable of Two Screws. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
25. The Perfect Heart. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
26. Time Management. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
27. To Fool a Wiseman. URL: http://www.parablesite.com/ (дата звернення: 11.06.2020).
28. Turner M. Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science. Princeton : Princeton University Press, 1991. 298 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
86-91
Розділ
Романські, германські та східні мови