ЕМБЛЕМАТИЗМ В ЕЙДОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ МЕТАФІЗИЧНОЇ ПОЕЗІЇ: АЛЕГОРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ VS ЕНІГМАТИЧНЕ КОДУВАННЯ БУТТЯ

  • Андрій Вікторович Безруков Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна https://orcid.org/0000-0001-5084-6969
Ключові слова: емблема, бароко, метафізики, символ, алегорія, образ, картина світу

Анотація

У пропонованій розвідці артикулюються питання лінгвовізуальної репрезентації емблематики в ейдологічному просторі англійської метафізичної лірики XVII ст., що і визначає мету дослідження. Стаття зорієнтована на виявлення специфіки функціонування емблеми в поетикальному дискурсі барокової літератури, реактуалізацію наукових положень щодо осмислення емблематики як ключового елементу творчого методу англійських метафізиків, демонстрацію шляхів увиразнення емблематичного складника в ейдології «метафізичної школи».

Методологія вибудовується на поєднанні дослідницьких стратегій ейдологічних студій з методами інтерпретативного, лінгвостилістичного, герменевтичного та імагологічного аналізу задля трактування образно-емблематичної системи метафізичних віршованих текстів.

Результати. Ейдологія, позначаючи ту частину поетики, яка інтерпретує образно-символьний план твору, що нерозривно пов’язаний з його мотивами та творчими інтенціями автора, постає засобом актуалізації культурних кодів літератури. Дослідження метафізичної поезії XVII ст. у цьому проблемному полі покликане продемонструвати ставлення митців «школи Донна» до культурно-історичних подій тогочасся, що експлікується в складних і вишуканих символах-емблемах, які утворюють цілісний художній простір метафізичної поезії та вирізняють пасажі метафізиків на тлі типологічно схожих явищ світової літератури. Емблема, постаючи одночасно способом і засобом художнього мислення епохи бароко, ключем до алегоричного зображення дійсності / енігматичного кодування буття, набуває значення дистинктивної риси «метафізичної школи» в Англії.

Висновки. Використовуючи художні потенції емблеми, метафізики прагнули до трансформації навколишньої реальності. Ейдологія метафізичної поезії як система образів, символів, знаків, які настійно вимагають розшифрування, об’єктивізує особливий спосіб світовідчуття, що веде до розуміння сакральних витоків світобудови. Емблематизм у таких поезіях, виявляючи їх оригінальність на імагологічному рівні, може виступати художньою основою реконструювання метафізичної картини світу.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Безруков А.В. Метафізичні парадигми у творчості першого покоління англійських метафізиків (Дж. Донна, Дж. Герберта, Ф. Кверлза). Science and Education a New Dimension. Philology. 2017. V. 31. Issue 118. P. 12–15.
2. Безруков А.В. Становлення метафізичної традиції в Англії: релігійно-етичні мотиви лірики Джорджа Герберта. Англістика та американістика. 2015. Вип. 12. С. 150–156.
3. Безруков А.В. Трагічні наративи та ірраціоналістичні настрої в інтерпретаціях літераторів «метафізичної школи» й поетів німецького бароко. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 2. С. 128–134. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.3-2/24 (дата звернення: 10.06.2020).
4. Горбунов А.Н. Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших современников. Английская лирика первуй половины XVII века / под ред. А.Н. Горбунова. Москва : Изд-во МГУ, 1989. С. 5–72.
5. Михайлов А.В. Языки культуры / ред. В.И. Бахмина, Я.М. Бергера, Е.Ю. Гениевой и др. Москва : Языки славянской культуры, 1997. 912 с.
6. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 6-е изд. 496 с.
7. Шайтанов И.О. Уравнение с двумя неизвестными. Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский. Дело вкуса: книга о современной поэзии. Москва : Время, 2007. С. 435–480.
8. Eliot T. S. The Metaphysical Poets. Selected Essays. London, 1951. 3-rd ed. P. 281–291.
9. Grady H. John Donne and Baroque Allegory: The Aesthetics of Fragmentation. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 228 p. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108164337.
10. Quarles’ Emblems / illustr. Ch. Bennett, W. H. Rogers. London : J. Nisbet and Co., 1886. 344 p.
11. Ray R. A George Herbert Companion. New York : Routledge, 2014. 236 p.
12. The Collected Poems of John Donne / ed. with an introd., chron., notes, bibl. and gloss. R. Booth. Ware : Wordsworth Editions Ltd., 2002. 369 p.
13. The Columbia Anthology of British Poetry / ed. С. Woodring, J. Shapiro. New York : Columbia University Press, 1995. 891 p.
14. The English Poems of George Herbert / ed. H. Wilcox. New York : Cambridge University Press, 2007. 740 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
46-51
Розділ
Література зарубіжних країн