ПРЕФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ АНТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕФІКСІВ

  • Надія Анатоліївна Юрко Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Ірина Миколаївна Стифанишин Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: особливості префіксації, словотвірні антоніми, фахова термінологія, англійські терміни, міжнародний туризм

Анотація

У статті розглянуто походження та значення префіксів словотвірних антонімів в англійській туристичній термінології. Зростаюча потреба глобальної комунікації в галузі міжнародного туризму зумовлює необхідність вивчення її термінології. Незважаючи на зростаючу кількість досліджень різних аспектів туристичної сфери, досі залишається актуальною потреба детального аналізу особливостей походження та значення дериваційних префіксів антонімічних туристичних термінів як найпоширенішого типу словотворення антонімічної термінології міжнародного туризму.

Ураховуючи необхідність вивчення походження та значення дериваційних префіксів словотвірних антонімів туристичної термінології, мета статті передбачала виявлення та дослідження характерних особливостей префіксальних похідних антонімів в англійській термінології туризму відповідно до походження та значення їхніх префіксів. Об’єктом дослідження була префіксація словотвірних антонімів англійської туристичної термінології, а предметом дослідження стали значення та походження префіксів англійських антонімічних термінів у галузі туризму. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, компаративний метод та метод системного аналізу. Матеріалом дослідження слугувала вибірка англійських туристичних термінів із друкованих та Інтернет-ресурсів.

Результати дослідження зумовлюють детальний аналіз походження та значення префіксів туристичних антонімічних термінів, а також визначення кількісного показника їх продуктивності в англійській термінології галузі туризму. На підставі результатів досліджень можна зробити такі висновки. Вивчення джерельної бази дає підстави визначити найбільш продуктивними англійський префікс un- германського походження та запозичений префікс non- романського походження. Аналіз антонімічних префіксів туристичної термінології за їх значенням засвідчив значну перевагу заперечного та протиставного значення префіксів туристичних антонімічних термінів, утвердивши їх основними антонімічними відношеннями будь-якої галузі, міжнародного туризму зокрема. Перспективними напрямками подальших досліджень було окреслено систематизацію та укладання словника туристичних термінів з урахуванням особливостей префіксації похідних англійських антонімів у фаховій термінології туристичної галузі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Біян Н.Р. Антонімічні терміни галузі туризму в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2013. Вип. 36. С. 6–10.
2. Мальська М.П., Микитенко Н.О., Котловський А.М. Англо-український словник термінів сфери туризму : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 448 с.
3. Стифанишин І., Юрко Н., Проценко У., Романчук О. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2019. Вип. 6(74). С. 200–203. DOI 10.25264/2519-2558-2019-6(74)-200-203 (дата звернення: 16.04.2020).
4. Черненко І. Антонімічні відношення в українській термінології туризму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. С. 183–186.
5. Юрко Н.А. Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 56. С. 343–345.
6. Юрко Н., Романчук О., Матвіяс О., Проценко У., Стифанишин І. Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Молода спортивна наука України. 2012. Вип. 4(16), С. 176–179.
7. Beaver A. Oxford Dictionary of Travel and Tourism. Oxford : OUP, 2012. URL : http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191733987.001.0001 (accessed: 16.04.2020).
8. Demenchuk О. Contrastive Lexicology of the English and Ukrainian Languages. Contrastive and Typological Studies. Rivne : RSUH, 2018. 146 p.
9. Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003. 283 p.
10. Yurko N. A. Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components. Актуальні питання наукових досліджень : матеріали XLIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 29-30 червня 2016 р.). Київ : Лабораторія думки, 2016. Т. 2. С. 9–11.
11. Yurko N.A., Styfanyshyn I.M., Protsenko U.M, Romanchuk O.V. The characteristics of word formation in English trackand-field terminology. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 1(9). С. 146–149.
12. Yurko N.A., Styfanyshyn I.M., Protsenko U.M, Romanchuk O.V. The word-formation features of English terminology in tourism industry. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. Вип. 2(38). С. 185–187.
13. Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. Tourism English: the fields of occupational benefits. Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 травня 2019 р.). Львів : ЛДУФК, 2019. С. 66–68.
14. Yurko N.A., Styfanyshyn I.M., Protsenko U.M, Slodynytska Yu.R. Tourism translation: the key peculiarities. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. 2020. № 7. DOI 10.36074/2663-4139.07.04 URL : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139 (accessed: 16.04.2020).
15. Yurko N.A., Styfanyshyn I.M., Romanchuk O.V. The characteristics of English terms structure in tourism industry. Львівський філологічний часопис. 2019. № 5. С. 178–182. DOI 10.32447/2663-340X-2019-5-30 (accessed: 16.04.2020).
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
86-90
Розділ
Романські, германські та східні мови