№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Теорія літератури

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ТЕОРІЯ Ф. ДЖЕЙМІСОНА ЯК ПОЧАТОК ТЕОРІЇ ПОСТПОСТМОДЕРНІЗМУ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • modernism, postmodernism, post-postmodernism, “Antinomies of Realism”, “Cloud Atlas”, D. Mitchell
  • модернізм, постмодернізм, постпостмодернізм, «Антиномії реалізму», «Хмарний атлас», Д. Мітчелл

Анотація

Мета статті – здійснити ревізію рецепції праць і поглядів чільного теоретика постмодернізму, американського науковця- неомарксиста Ф. Джеймісона. Ключовим об’єктом аналізу є розвідка В. Чернецького (що є частиною колективної монографії «Модернізм після постмодерну»).

Методи: герменевтичний аналіз тексту.

Результати. У статті окреслено вектори рецепції постмодерністських поглядів Ф. Джеймісона в сучасному літературознавстві; визначено потенційну значущість поглядів для дослідження постпостмодернізму, схарактеризовано можливі причини звернення Ф. Джеймісона до аналізу постпостмодерністського британського роману «Хмарний атлас» Д. Мітчелла, дослідже­но актуальність постмодерністських підходів Ф. Джеймісона для кристалізації теоретичних уявлень про природу як модернізму, так і постпостмодернізму.

Теоретичні підходи Ф. Джеймісона розглянуто в аспекті їх актуальності для вивчення специфіки постпостмодернізму, зокрема на матеріалі британського роману «Хмарний атлас» Д. Мітчелла, який належить до знакових творів літератури ХХІ ст. Аналізований роман є одним із ключових в аспекті утвердження тези про «кінець постмодернізму» й потреби вивчення нової літератури після постмодернізму в роботі «Антиномії реалізму» Ф. Джеймісона. Наголошено, що окремі погляди теоретика постмодернізму доцільно схарактеризувати як такі, що знайшли своє відображення в поетиці постпостмодернізму, зокрема на рівні композиції «Хмарного атласу» й особливостей хронотопу (а також нової концепції часу тощо).

Висновки. Доведено, що увага американського літературознавця й теоретика культури до британського роману Д. Мітчелла детермінована своєрідною прогностичною сутністю самої концепції Ф. Джеймісона, яка на відміну від теорій Ж.-Ф. Ліотара, Р. Барта, І. Гассана та інших не обмежена постмодерністськими наративними практиками й світоглядними позиціями, а укорінена у світоглядно-філософському дискурсі матеріалізму (марксизму), дискусія з яким детермінує кристалізацію проблемно-тематичних комплексів британського постпостмодерністського роману. Визначено причини звернення Ф. Джеймісона до постпостмодернізму та окреслено лінії поетологічного та світоглядно-філософського діалогу між двома культурно-історичними періодами (постмодернізмом і постпостмодернізмом). Крім того, окреслено форми реактуалізації модерністського світогляду та модерністських поетологічно-композиційних особливостей у британському літературному постпостмодернізмі.

Посилання

1. Чернецький В. Постмодернізм чи культурна логіка посткомунізму? Знайомство з Джеймісоном. Модернізм після постмодерну / за ред. Т.І. Гундорової. Київ : ПЦ «Фоліант». 2008. С. 231–260.
2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія ; пер. з англ. О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків. Київ : Смолоскип. 2008. 360 с.
3. Дроздовський Д.І. Модифікація містеріального паттерну у британському романі після 2000 р. Закарпатські філологічні студії. 2019. Випуск 10. Том 2. С. 172–178.
4. 15th ESSE-conference-2020 (Lion). List of seminars. Available at: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB% D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/ESSE2020- ListSeminars-v19SEP2019.pdf (дата звернення: 28.09.2019).