СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ)

  • І. МЕЖУЄВА
  • C. ЄЛЬЦОВА
Ключові слова: інформаційний текст, структура, особливості, заголовок, газетно-публіцистичний стиль

Анотація

Стаття присвячена вивченню структурної організації інформаційних текстів. У роботі проведено аналіз осно­вних елементів газетних текстів і їх композиції, внаслідок аналізу виявлено основні риси публіцистичного стилю. Акцентовано, що необхідність передачі значного обсягу інформації в умовах обмеженості газетної площі вимагає використання особливої структури інформаційного тексту. Проведено аналіз структурних особливостей текстів з англомовних електронних видань “The Times” та “The Telegraph”.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский. Москва : Флинта, Наука, 2002. 384 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : КомКнига, 2007. 144 с.
3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиа-текстов (опыт исследования современной английской медиа-речи). Москва : УРСС Эдиториал, 2005. 288 с.
4. Караулов Ю.Н. Язык СМИ как модель общенационального языка. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : тезисы докладов на Международной научной конференции. Москва : Изд-во Московского уни-верситета, 2001. С. 115–118.
5. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. Изд-е 2-е, испр. Москва : Эдиториал УРСС, 2004. 280 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
122-125
Розділ
Мова і засоби масової комунікації