СХЕМАТО-ОРІЄНТОВАНА МОВА ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ МАРКЕР ПЕРСПЕКТИВИ У ДРАМІ

  • Ю. ЦИС
Ключові слова: драма, п’єса, перспектива, точка зору, схемата, схемато-орієнтована мова, лінгвістичні маркери перспективи, лінгвостилістичні засоби

Анотація

У статті досліджено схемато-орієнтовану мову як лінгвістичний маркер перспективи у драмі на матеріалі п’єси Б. Шоу «Пігмаліон».

Драма як рід літератури є обмеженою у способах вираження перспективи через відсутність експліцитного наратора. У зв’язку з цим зроблено пошук способів реалізації перспективи саме у драматичному тексті. Перспек­тива у драматичному тексті може бути вираженою у пролозі, епілозі, авторських ремарках, діалогах персонажів, піснях хору, вбудованих наративах та репліках епічних героїв. У перспективі в тексті драми є лінгвістичні інди­катори, одним із найпоширеніших вважаємо схемато-орієнтовану мову. Схемати є ментальними структурами, що відображають різні аспекти світу і використовується для організації знань. Схемато-орієнтована мова є мовою, що стосується певної схеми. У творі письменник навмисно може зображати персонажа відповідно до певної схеми. Схемато-орієнтована дає змогу читачеві, зокрема, зрозуміти авторську і персонажну перспективи у тек­сті та сформувати власну перспективу щодо персонажу або подій. Так, у п’єсі Б. Шоу «Пігмаліон» драматург використав схемато-орієнтовану мову для формування перспективи Генрі Хіггінса, що характеризує образ його студентки Елізи Дулітл. Отже, перспектива Генрі Хіггінса щодо Елізи Дулітл була представлена такими схемами, як «РІЧ», «НІХТО», «ТЯГАР», «СИЛА», «ВИТВІР МИСТЕЦТВА», сформовані за допомогою метафор, що дало змогу читачеві сформувати власну перспективу щодо образу Елізи Дулітл та інтерпретувати її образ відповідно до власних схем. Також було встановлено, що перспектива Генрі Хіггінса, що характеризує Елізу Дулітл, поступово змінювалась, що підтверджено зміною схем, що її характеризують. У результаті лінгвостилістичного аналізу засо­бів на позначення перспективи встановлено, що метафора є найпоширенішим стилістичним засобом, що викорис­товується у схемато-орієнтованій мові задля вираження перспективи. Таким чином, передбачуваність схеми та її дешифровка робить читача зацікавленим у інтерпретації образу персонажа.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. / пер. С. Жебелев, Н. Платонова, Э. Радлов, А. Кубицкий, Н. Новосадский. Москва : Литература, 1998. 1392 с.
2. Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. 472 с.
3. Barlett F. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 344 p.
4. Biber D., Finegan E. Adverbial Stance Types in English. Discourse Processes. 1988. № 11. P. 1–34.
5. Directions in Empirical Literary Studies: In honor of Willie van Peer / ed. by S. Zyngier, M. Bortolussi, A. Chesnokova, J. Auracher. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2008. 360 p. DOI: 10.1075/lal.5 (access date: 02.02.2019).
6. Esslin M. Anatomy of Drama. New York : Hill and Wang, 1977. 125 p.
7. Eysenk M. Cognitive Psychology: A Student’s Handbook / M. Eysenk, M. Keane. London : Psychology Press, 2010. 856 p.
8. Flundernik M. The Fictions of Language and the Languages of Fiction. London : Routledge, 2003. 556 p.
9. McIntyre D. Point of View in Drama: A Socio-Pragmatic Analysis of Dennis Potter’s Brimstone and Treacle. Language and Literature. 2004. № 13. P. 139–160. URL: http://lal.sagepub.com/content/13/2/139 (access date: 02.02.2019).
10. Martin J.R. Beyond Exchange: APPRAISAL Systems in English. Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construc-tion of Discourse / ed. by S. Hunston, G. Thompson. Oxford : Oxford University Press, 2000. P. 142–175.
11. New Perspectives on Narrative Perspective / ed. by W. van Peer, S. Chatman. Albany : SUNY Press, 2001. 412 p.
12. Pfister M. Theory and analysis of Drama / trans. by J. Halliday. New York : Cambridge University Press, 1993. 337 p.
13. Prince G.J. Narratology: The form and functioning of narrative. New York : Mouton de Gruyter, 1982. 191 p.
14. Rumelhart D. Schemata: The Building Blocks of Cognition. Theoretical Issues in Reading Comprehension / ed. By R. Spiro, B. Bruce, W. Brewer. Mahway : Erlbaum Associates, 1980. P. 33–58.
15. Shaw B. Pygmalion. URL: http://www.gutenberg.org/files/3825/3825-h/3825-h.htm (access date: 02.02.2019).
16. Short M. Discourse Analysis and the Analysis of Drama. Language, Discourse and Literature / ed. by R. Carter and P. Simpson. London Unwin Hyman, 1989. P. 137–168.
17. Short M. Exploring the Language of Poems, Plays, and Prose. London : Longman, 1996. 416 p.
18. The Works of John Dryden. Verse and Prose, With a Life / ed. by G. Saintsbury. London : Forgotten Books, 2018. P. 468.
19. Thompson G., Hunston S. Evaluation: An Introduction. Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse / ed. by S. Hunston, G. Thompson. Oxford : Oxford University Press, 2000. P. 1–26.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
85-88
Розділ
Романські, германські та східні мови