ЕКСПРЕСІЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ МОВЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЧИННИК ЗМІН НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ

  • Н. ПОПОВА
Ключові слова: експресія, конотація, мовленнєва стратегія, національно маркований концепт, дискурс, прагматика

Анотація

У статті визначено роль експресивних мовних одиниць у розвитку іспанських національно маркованих кон­цептів, що відображають національну свідомість. Шляхом аналізу мовленнєвих стратегій впливу на колективного адресата встановлено, що конотативно забарвлені мовні одиниці здатні моделювати ціннісний складник концеп­тів та впливати на розвиток їхнього інтерпретаційного поля. Експресивна лексика використовується адресатом у синтагмах із вербалізаторами національно значущих реалій з метою реалізації мовленнєвих стратегій впливу на масову свідомість, найпоширенішими тактиками яких є протиставлення, надання оцінки, критика, заклик до дій.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Дейк Т. А. ван, В. Кинч. Стратегии понимания связного текста. Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. Москва, 1988. Вып. ХХIII. С. 153–211.
2. Попова Н.М. Варіювання прототипних категорій концепту machismo в національній концептосфері Іспанії XVI– XXI століть. Південний архів (філологічні науки). 2018. Вип. 73. С. 121–124.
3. Чепіль О. Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі. Острозька академія. 2015. URL: https://naub.oa.edu.ua (дата звернення: 15.01.2019).
4. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації. Київ : Академія, 2010. 312 с.
5. Corpus NOW del español de Mark Devis. URL: http://www.corpusdelespañol.org (дата звернення: 20.01.2019).
6. Discursos del Rey de España. URL: http://www.casareal.es (дата звернення: 18.01.2019).
7. El País. Prensa de España. URL: http://www.elpais.es (дата звернення: 15.01.2019).
8. Noticias de RTVE (RTVE News). Madrid, 2018.
9. Prensa de España. АВС. URL: http://www.abc.es (дата звернення: 19.01.2019).
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
75-79
Розділ
Романські, германські та східні мови