МІФОСВІТ ДИЛОГІЇ Д. ЛЕССІНГ «МААРА І ДАНН»

  • О. КРАВЕЦЬ
  • Н. ПРОСКУРІНА
Ключові слова: Доріс Лессінг, дилогія, міфосвіт, міфосимволіка, неоміфілогізм, роман

Анотація

Стаття присвячена вивченню пізнього періоду творчості англійської письменниці-постмодерніста Доріс Лессінг, ім’я якої тісно пов’язане з розквітом феміністичного руху ХХ століття.

Об’єктом літературознавчого аналізу є дилогія «Маара і Данн»: романи «Маара і Данн» (1999), «Повість про генерала Дана, дочку Маари, Гріота і сніжного пса» (2005).

Метою статті є дослідження особливостей створення міфосвіту в зазначених текстах письменниці. Одним із провідних засобів творення авторського міфосвіту є міфосимволіка. Отже, ключовими напрямами аналізу є дослідження художнього простору дилогії і колористики «світу речей» у ньому, вивчення функціонування символіки води й водного простору, а також солярна міфосімволіка.

У результаті аналізу дилогії Д. Лессінг зроблено висновки, що предмети давнини, архітектура міст, що характеризують художній простір романів, виявляються символічними. Залежно від якісних характеристик простору (сакральний/профанний, південь/північ, «живий»/«мертвий») він актуалізований у тексті романів за допомогою опозіцій кольорової гами. Семантичне навантаження просторових бінарних опозицій підсилюється завдяки контрасту в протиставленні кольорів: чорного/червоного, чорного/білого, жовтого/синього. Функціонування солярної міфосимволіки в тексті дилогії Д. Лессінг постає «двоїстим». Образ сонця, сонячного світла в міфологічній традиції має амбівалентну семантику. З одного боку, сонце сприймається як джерело для всього сущого на Землі, символізує божественну творчу енергію, уособлює знання, істину. З іншого боку, солярна символіка може втілювати і негативну семантику, асоціюватися з палючим і нищівним світилом, що співвідноситься з потойбічним світом і небуттям. У художньому контексті дилогії Д. Лессінг відчуття безчасся пов’язане з міфологічними образами «вічного» сонця й «нескінченної» пустелі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бидерман Г. Энциклопедия символов. Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Свенцицкой И.С. Москва : Республика, 1996. 335 с.
2. Крамар В.Б. Постмодерністська поетика творів Джона Апдайка і Доріс Лессінг. Видання ЧДУ ім. Петра Могили. Видання Філологія. Літературознавство. 2011. № 164, вип. 152. C. 50–53.
3. Лессинг Д. Маара и Данн: роман, / пер. с англ. Ю. Балаяна. Санкт-Петербург : Амфора. ТИД Амфора, 2008. 463 с.
4. Новикова М.А. Символика в художественном тексте. Символика пространства (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя и их английских переводов) : учебное пособие. Запорожье : СП Верже, 1996. 172 с.
5. Тернер В.У. Символ и ритуал. / Сост. В.А. Бейлис и автор предисл. Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 277 с.
6. Тернер В.У. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала ндембу). Семиотика и искусствометрия. Москва, 1972.
7. Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. Москва. 2001. 592 с.
8. Bloom H. Bloom’s Modern Critical Views : Doris Lessing. New York : Chelsea House Publishers, 2003. 274 p.
9. Galin M. Between East and West: Sufism in the Novels of Doris Lessing. New York : New York Press, 1997. 280 p.
10. Greene G. Changing the Story: Feminist Fiction and the. Michigan : The University of Michigan Press, 1991. 302 p.
11. Perrakis P. Touring Lessing’s Fictional World. Science Fiction Studies. 1992. Vol. 19. Iss. 56. P. 95–99.
12. Scott L. Similarities Between Virginia Woolf and Doris Lessing Deep South. 1997. Vol. 3. No. 2. URL: http://www.otago.ac.nz/deepsouth/vol3no2/scott.html.
13. Whilson S. R. Storytelling in Lessing’s Mara and Dann and Other Texts. Women’s Utopian and Dystopian Fiction. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 23–30.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
52-55
Розділ
Література зарубіжних країн