МАСКУЛІННА ТАКТИКА АГРЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 20–40-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

  • О. ШАФ
Ключові слова: агресія, українська радянська поезія 1920–1940-х років, маскулінність, колоніальність, маскулінна техніка письма

Анотація

У статті досліджуються ґендерно-психологічні аспекти вираження агресії в українській радянській поезії 1920–1940-х років, де пропагувалися більшовицькі ідеї (О. Влизька, В. Еллана-Блакитного, В. Сосюри, П. Тичини, Д. Фальківського, В. Чумака та ін.), а саме: соціально-політичні та колоніально-психологічні виклики національній маскулінності, що втілилися в деструктивних інтенціях маскулінної художньої свідомості до внутрішніх та зовнішніх «ворогів», до України та власної персони; розглядається типологія агресії та маскулінна техніка її виразу в поетичному тексті.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Агеєва В. Психоаналіз соцреалізму: лірика Максима Рильського періоду зламу. Наукові записки НаУКМа. 2009. Т. 98. Філологічні науки. С. 11–24.
2. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. Санкт-Петербург : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. 512 с.
3. Влизько О. Моє ударне. Харків–Київ : Мистецтво і література, 1931. 77 с.
4. Еллан (Блакитний) В. Поезії / Ред. В. Підпалий, передм. А. Незвідський. Київ : Радянський письменник, 1967. 180 с.
5. Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадоби до української ґендерної міфології. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика. 4-те вид. Київ : Факт, 2009. С. 152–193.
6. Киммел М. Гендерное общество. Москва : РОССПЭН, 2006. 464 с.
7. Кон И. Мужчина в меняющемся мире. Москва : Время, 2009. 496 с.
8. Сосюра В. Вибрані твори в 2-х томах / М.Г. Жулинський (гол. ред. кол.); вступ. ст. В. Моренця; упоряд., після¬мов., примітки С. Гальченка. Київ : Наукова думка, 2000. Т. 1. Поетичні твори. 648 с.
9. Фальківський Д. Поезії / Редкол.: В. Біленко та ін.; Упоряд., вступ. ст. прим. Ю.І. Коваліва. Київ : Радянський письменник, 1989. 175 с.
10. Чумак В. Революція: Поезії. Харків, 1920. 16 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
46-50
Розділ
Українська мова та література