СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» В ЖІНОЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

  • В. СУПРУН
Ключові слова: жіноча проза, концепт «жінка», сенсорно-перцептивні образи

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати художній концепт «жінка» крізь призму сенсорно-перцептивного потенціалу його репрезентації діаспорною фемінною літературою. Увагу зосереджено на аудіальних, одоративних, густативних і тактильних сенсоризмах, що надають концепту «жінка» художньої виразності.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бовуар С. де. Друга стать: у двох томах; пер. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко. К.: Основи, 1995. Т. 2. 392 с.
2. Варій М.Й. Загальна психологія: підр. для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.
3. Лисак Л. Терпкі пахощі. Нью-Йорк – Джерсі Сіті: Свобода, 1969. 344 с.
4. Острук Я. Провалля. Чикаго: Видавництво Миколи Денисюка, 1961. 191 с.
5. Петришин М.Й. Семантика густативних прикметників в індивідуально-авторському вживанні (на матеріалі гомерівського епосу). Studia Linguistica: збірник наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. Випуск 5. Ч. 2. С. 44–48.
6. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 314 с.
7. Рудницький Я. Там, де живуть бойки… // Парфанович С. Загоріла полонина: бойківські оповідання. Авгсбург: Друкарня Д. Сажніна, 1948. С. 3–4.
8. Сосенко-Острук Я. Оля. Мюнхен: «LOGOS», 1963. 151 с.
9. Цуканова М. Бузковий цвіт. Буенос-Айрес: Вид-во Миколи Денисюка, 1951. 129 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
23-26
Розділ
Українська мова та література