СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ДІЄСЛІВ ВІДЧУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  • Н. ОСТРАТЮК
Ключові слова: дієслова відчуття, лексико-семантичне поле, компонентний аналіз, інтегральні та диференційні семи

Анотація

У статті визначено та схарактеризовано семантичні та структурні особливості лексико-семантичного поля (ЛСП) дієслів відчуття в сучасній українській мові. Структурування даного ЛСП відбувалося за допомогою установлення зв’язків між відчуттям як процесом чуттєвого пізнавання, первинної форми орієнтування живого організму в навколишньому середовищі та семантичними значеннями лексем, які номінують різні види відчуттів. Основна увага зосереджена на компонентному аналізі лексичних значень дієслівних лексем, що дозволило визначити інтегральні семи, за якими дієслова об’єднуються в ЛСП, та диференційні семи, за якими розрізнюються дієслова, що описують прояви різні види відчуттів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола: учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации. М.: Высш. школа, 1981. 184 с.
2. Дишлева С.М. Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01; НПУ ім. М.П. Драгоманова. К., 2008. 18 с.
3. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов; под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. 245 с.
4. Ткаченко Ю.В. Дієслівна вербалізація градуальної семантики в сучасній українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01; НПУ ім. М.П. Драгоманова. К., 2016. 21 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
19-22
Розділ
Українська мова та література