ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІНТЕРНЕТНИХ МЕРЕЖ

  • Ю. МОЛОТКІНА
Ключові слова: сучасна українська мова, функціональні стилі, Інтернет, українська мова в Інтернеті

Анотація

У статті досліджуються особливості функціонування сучасної української мови в Інтернеті. Основна увага зосереджена на аналізі трансформацій, яких зазнала українська мова внаслідок розвитку Інтернет-комунікацій. Доведено, що Інтернет сформував абсолютно нову культуру спілкування.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. List of social networking websites. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.: ВЦ Академія, 2004. 342 с.
3. Дзюбіна О.І. Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook та Twitter. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: «Філологічні науки». 2016. № 2. С. 218–222.
4. Дудоладова О.В. Інтернет-дискурс як особливий тип дискурсу. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2008. № 837. С. 74–78.
5. Єлісєєва С.В. Сучасні підходи до вивчення Інтернет-повідомлень у лінгвістиці. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitflolog/12/84.pdf
6. Єльнікова Н.І. Мовний аспект комунікації в українських версіях соціальних мереж. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2007. С. 43–46.
7. Зайцева C.В. Інтернет-спілкування як нова форма міжособистісної комунікації. URL: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/internet-spilkuvannyayak-nova-forma-mizhosobistisnoї-komunikaciї/
8. Калініна К.В. Особливості функціонування комп’ютерного дискурсу. Обрії сучасної лінгвістики. Луганськ, 2013. Вип. 4. С. 62–64.
9. Карпа І.Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Херсон, 2010. 20 с.
10. Карпенко М.Ю. Лінгвістичні особливості Інтернет-дискурсу. Мова. 2016. № 26. С. 5–11.
11. Коган К.М. Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2014. Вип. 16. С. 61–71.
12. Коневщинська О.Е. Особливості Інтернет-мовлення старшокласників в електронних соціальних мережах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 60. № 4. С. 77–86.
13. Конюхова Л.І. Засоби досягнення мовної економії в ЗМІ. Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика». 2017. Вип. 42. С. 288–292.
14. Маковецька-Гудзь Ю.А. Українська мова в соціальних мережах. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 47. Ч. 1. URL: http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/47-1/77.pdf
15. Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. 556 с.
16. Слободян В. Особливості комунікації в Інтернеті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Культурологія». 2013. Вип. 12 (2). С. 259–266.
17. Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження. Світогляд – Філософія – Релігія. 2014. Вип. 5. С. 52–60.
18. Інфопростір. URL: https://detector.media/infospace/article/126024/2017-05-17-nabuv-chinnosti-ukaz-poroshenkapro-sanktsii-shchodo-rosiiskikh-sotsmerezh-movnikiv-i-portaliv/
19. Чемеркін. С.Г. Українська мова в інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси. НАН України, Ін-т укр. мови. К.: б.в., 2009. 240 с.
20. Чим небезпечне кліпове мислення і як з ним боротися. URL: http://delovoy.com.ua/chim-nebezpechne-klipovemislennya-i-yak-z-nim-borotisya/
21. Шилінг А. Інтернет-лінгвістика: основні положення та перспективи розвитку. Інформація, комунікація, суспільство: матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25–28 квітня 2012 року, Львів. Національний університет «Львівська політехніка». 2012. С. 220–221.
22. Що таке вайн і чому вони популярні? Vine – мобільний додаток. URL: http://hi-news.pp.ua/tehnka-tehnologyi/7492-scho-take-vayn-chomu-voni-populyarn-vine-moblniy-dodatok.html
23. Watcher. URL: http://watcher.com.ua/2018/01/23/7-3-mln-ukrayintsiv-korystuyutsya-instagram/
24. Новинарня. URL: https://novynarnia.com/2017/11/09/stanovishhe-ukrayinskoyi-movi-za-rik-polipshilosyainfografika-do-svyata/
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
14-18
Розділ
Українська мова та література