АДАПТАЦІЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

  • С. БУЛИК-ВЕРХОЛА
  • Ю. ТЕГЛІВЕЦЬ
Ключові слова: запозичення з німецької мови, музичний термін, українська музична термінологія

Анотація

Статтю присвячено проблемі адаптації запозичень із німецької мови в українській музичній термінології. Виявлено тематичні групи, у яких наявні німецькомовні запозичення, описано зміни, які відбулися під час запозичення, охарактеризовано способи адаптації німецькомовних запозичень (лексичний переклад, граматичне пристосування, орфографічне оформлення лексем).

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – Тернопіль : Богдан, 2003. – 352 с.
2. Словник музичної термінології (проект). – Харків – Київ : Державне видавництво України, 1930. – 135 с.
3. Лисько З. Музичний словник / З. Лисько. – Стрий : Видавництво Музичного Товариства ім. М. Лисенка, філія в Стрию, 1933. – 165 с.
4. Словник української мови : В 11-ти томах. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. І–ХІ.
5. Булик-Верхола С. Запозичення в українській музичній термінології / С. Булик-Верхола // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Проблеми української термінології». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. – № 559. – С. 252–254.
6. Ганич Д. Словник лінгвістичних термінів / Д. Ганич, І. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – С. 96.
7. Зубков М. До проблеми унормування запозичень / М. Зубков // Проблеми української термінології : міжнародна наукова конференція, 27–29 вересня 2012 р. : збірник наукових праць – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 3–5.
8. Секунда Т. Принципи складання української технічної термінології / Т. Секунда // Вісник Інституту української наукової мови. Вип. 2. – К., 1930. – С. 11–21.
9. Кочан І. Іншомовні слова в сучасній технічній термінології / І. Кочан // Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення: матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994–1995 рр. – Л. : [б.в.], 1996. – С. 129–134.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
19-21
Розділ
Українська мова та література