№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Мова і засоби масової комунікації

МЕДІАМАНІПУЛЯЦІЇ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛОКАЛЬНИХ ЗМІ)

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • fake, misinformation, rebuttal.
  • фейк, дезінформація, спростування.

Анотація

Мета статті. Стаття присвячена дослідженню маніпулятивного контенту в медіа під час російсько- української війни на прикладі волинського інформаційного простору. Методи дослідження. У статті використано такі наукові методи, як: опрацювання джерел (пошук інформації на тему маніпуляцій, фейковості у ЗМІ, а також інформаційних воєн); описовий (опис типових ознак фейкових новин, їхньої специфіки та структури); аналіз (проєктний аналіз українського інформаційного простору на наявність маніпулятивних вкидів). Результати. У розвідці докладно проаналізовано найбільш популярні фейкові новини пропагандистського характеру, що з’явилися у волинських медіа із початком повномасштабного вторгнення Росії (від 24 лютого 2022 р.). Фактичний медійний матеріал дібрано способом суцільного обстеження локального, зокрема волинського, інфопростору в умовах війни, а також використано маніпулятивний контент, який спростовують такі сайти й антифейкові проєкти, як «StopFake», «Брехунець», «Нота- Єнота», «Детектор медіа», «Інститут масової інформації» тощо. Указано на стильові, текстові і формальні особливості фальшивих повідомлень, а також основні способи їхнього спростування. Висновки. У представленій розвідці запропоновано покрокові рекомендації для боротьби з неправдивими новинами у ЗМІ, а також закцентовано увагу, якими базовими знаннями необхідно володіти, аби протидіяти фейкам та бути інформаційно грамотним в умовах воєнного стану в Україні.

Посилання

1. Герасименко Р. Фактчекінг для журналіста: соцмережі та «вкиди» як перевірка на професійність. 2016. URL: https://ua.ejo-online.eu/2065/журналістасоцмережі?print=print&fbclid=IwAR2NOchyGbh0z_Ov7d UMaK82QpG6xBRWQlE98tmYKruu14osAV-TzuzqDCs (дата звернення: 15.06.2022).
2. Голуб О. Медіакомпас: путівник професійного журналіста : практичний посібник. Інститут масової інформації. Київ : ТОВ «Софія-А», 2016. 184 с.
3. Горбань Н. Інформаційна війна триває. Топ-5 фейків про Львів. Твоє місто. 28 січня 2015. URL: https://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna (дата звернення: 15.11.2021).
4. Ейсмунт В. Інструменти фактчекінгу: як професійно відрізняти брехню від правди. Інститут масової інформації: сайт. 13 жовтня 2016 рік. URL: https://web.archive.org/web/20210425002841/https://imi.org. ua/articles/instrumenti-faktchekingu-yak-profesiyno-vidriznyati-brehnyu-vid-pravdi-i407 (дата звернення: 15.06.2022).
5. Куляс І. Стандарти й етика журналістики в умовах неоголошеної війни. Media Sapiens: сайт, 2014. URL: https://ms.detector.media/profstandarti/post/11691/2014-10-30-standarty-y-etyka-zhurnalistyky-vumovakh- neogoloshenoi-viyny/ (дата звернення: 15.06.2022). 6. Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. 2016. Вип. 15. С. 184–188. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections (дата звернення: 15.06.2022).
7. Прокопенко М. Фейк як інструмент війни. День: щоденна всеукраїнська газета: сайт. URL: http://m.day.kiev.ua/uk/?fbclid=IwAR08AvncjRgpuPVyKT (дата звернення: 15.06.2022).
8. Пуцята І. Фейк як метод маніпуляції у ЗМІ: український досвід. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. Серія «Журналістські науки». 2020. Вип. 4. С. 170–175. URL: https://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/feyk-yak-metod-manipulyaciyi-u-zmiukrayinskyy- dosvid?fbclid=IwAR28Pj6593QhTPW5lZOUk (дата звернення: 15.06.2022).
9. Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 1. С. 87–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_1_15 (дата звернення: 15.06.2022).
10. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі як спосіб деструктивного впливу спецслужбами Російської Федерації на свідомість молоді. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мін-во освіти і науки України ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Євенок О.О., 2015. С. 402–406.
11. Шульська Н.М., Возняк О.О. Фейкові новини як елемент інформаційної війни. Modern research in world science : рroceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf. com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1015–1021. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya- konferentsiya-modern-research-in-world-science-15-17-maya-2022-goda-lvov-ukrainaarhiv/ (дата звернення: 15.06.2022).