№ 88 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСУ ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ

Опубліковано 2021-12-16

Ключові слова

  • discourse, lexicon, semantic field, term, character
  • дискурс, лексикон, семантичне поле, термін, персонаж

Анотація

Лексичний аналіз завжди був продуктивним способом вивчення дискурсу через семіотичну природуслова та його здатність функціонувати як сполучна ланка між мовою та реальністю. Ця стаття має наметі дослідити лексичний рівень дискурсу персонажа серійного вбивці, щоб розкрити його психологічні особливості та довести достовірність та правдоподібність змалювання його образу в порівнянніз дослідженнями лексикону справжніх серійних убивць. Таке дослідження є актуальним, оскільки в американській літературі з кожним роком зростає кількість трилерів, де ключовими фігурами є серійнівбивці, а от дискурс цих персонажів є маловивченим і вимагає більшої уваги лінгвістів.У статті використані такі методи дослідження, як метод лексико-семантичного аналізу мовних одиниць для вивчення особливостей мовних номінацій; метод семантичних полів, для групування мовних одиниць за їх тематичною приналежністю в мікрополя; асоціативний метод для розподілу мовниходиниць до відповідних мікрополів; структурний метод для виокремлення одиниць, їх класифікаціїта інтерпретації.Результати. У процесі лексичного аналізу дискурсу персонажів серійних вбивць слова персонажівбуло розділено на три основні групи: слова, що позначають розумову діяльність, психологічні потреби,фізіологічну активність та безпеку. Ці групи були поділені на семантичні поля, щоб полегшити процесвивчення. Аналіз показав, що найбільша група слів у більшості дискурсів (крім двох персонажів) – цегрупа, що позначає фізіологічну активність та безпеку, що відповідає дослідженню лексикону справжніх серійних вбивць, проведеному Дж. Хенкоком, яке показує, що найважливішим для життя серійнихвбивць є біологічний компонент. Лексикон двох персонажів (Лектор і Клейборн), що відрізняютьсявід інших перевагою слів, які позначають розумову діяльність, можна пояснити їхнім високим освітнім та професійним рівнем. Це засвідчує їхній високий коефіцієнт інтелекту, що також є особливістюсправжніх серійних вбивць.Отже, можна зробити висновки, що авторам вдалося зобразити портрети персонажів правдоподібночерез їх лексикон, що співвідноситься з дослідженнями лексикону реальних серійних вбивць. Завдякилексичному аналізу дискурсу вдалося розкрити психологічні особливості характерів персонажів.

Посилання

1. Cleckley H. Mask of Sanity. NY : New York University Press, 1982. P. 47–49.
2. Foucault M. The order of discourse. Untying the text : A post-Structuralist Reader. Boston, 1981. P 92–114.
3. Hancock J. Hungry Like the Wolf: A Word Pattern Analysis of the Language of Psychopaths. Legal and Criminological Psychology. 2013. Vol. 18. P. 102–114.
4. Kremer W. Abraham Maslow and the pyramid that beguiled business. BBC World Service, 2013. URL : http://www.bbc.com/news/magazine-23902918.
5. Martin B. Dictionary of Semiotics. NY, 2000. P. 51.
6. Née É. Lexical Discourse Analysis: Toward a Revival Using a Semantic Approach. Langage et société. 2012/2. URL : http://www.cairn-int.info/article-E_LS_140_0015--lexical-discourse-analysis.htm.
7. Summers D. Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Limited, 2003. 1950 p.
8. Van Dijk T. A. Discourse, knowledge, power and politics. Critical Discourse Studies in Context and Cognition. John Benjamins Publishing Company, 2011. P. 27–65.