МЕТАФОРИЧНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТІВ CRIME ТА INVESTIGATION У ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАННЯХ

Ключові слова: фрейм, концептуальна метафора, діапазон метафори, домен цілі, метафоричне мапування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню діапазону концептуальних метафор для референтів ЗЛОЧИН / CRIME та РОЗСЛІДУВАННЯ / INVESTIGATION у текстах детективних оповідань А. Конан Дойла. Метою статті є простеження когнітивних механізмів творення концептуальних метафор, що об’єктивують ключові концепти оповідань детективного жанру, – ЗЛОЧИН / CRIME та РОЗСЛІДУВАННЯ / INVESTIGATION. Аналіз здійснюється з опертям на положення провідних шкіл когнітивної лінгвістики, зокрема теорії концептуальної метафори. Реалізація поставленої мети відбувається шляхом виокремлення ключових концептів детективної розповіді та з’ясування їхніх концептуальних зв’язків; схематичного моделювання фрейму ДЕТЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ / CRIMINAL INVESTIGATION; аналізу механізмів творення концептуальних метафор, які об’єктивують концепти CRIME та INVESTIGATION і виявляють концептуальні зв’язки між слотами фрейму (CRIME, CRIMINAL, DETECTIVE, INVESTIGATION). Методи, застосовані в дослідженні, включають контекстуальний і концептуальний аналізи, метод суцільної вибірки, описовий метод. Визначення діапазону метафор концептів CRIME та INVESTIGATION здійснюється відповідно до положень теорії концептуальної метафори. Результати. У досліджуваних оповіданнях концепти CRIME, CRIMINAL, DETECTIVE, INVESTIGATION об’єктивовані певним набором метафоричних моделей. У метафоричних висловах, що об’єктивують концепти CRIME та INVESTIGATION у текстах оповідань, відображено їхні зв’язки з концептами DETECTIVE і CRIMINAL, які також отримують своє метафоричне осмислення в межах цих концептуальних метафор. Висновки. Дослідження показує, що високий ступінь метафоризації концептів CRIME та INVESTIGATION зумовлений абстрактністю референтів. Концептуальний референт CRIME корелює з доменами PERFORMANCE, GAME, A TANGLE / A PUZZLE / A CHAIN / A RIDDLE / MYSTERY / A LOCKED DOOR, BUSINESS, OCCUPATION, ENTERTAINMENT, MENTAL ACTIVITY, STORY, PHENOMENON. Діапазон корелятивних доменів, які проєктуються на референтний домен INVESTIGATION, включає такі кореляти, як JOURNEY, ROLEPLAY, HUNTING, CHASE, COMPLETING LINKS TO A CHAIN, MAKING VISIBLE, UNTANGLING, ENTERTAINING ACTIVITY.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бистров Я.В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. 320 с.
2. Воробйова О.П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2004. № 635. С. 18–22.
3. Дойчик О.Я. Концептуальна метафора в ідіостилі Джуліана Барнса: поетико-когнітивний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». 2013. № 1051. С. 32–37.
4. Дойчик О.Я., Павлюк Х.Т. Метафорична репрезентація художнього концепту FEAR (на матеріалі романів Вероніки Рот «Divergent», «Insurgent», «Allegiant»). Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 112–127.
5. Жаботинская С.А. Концептуальная метафора в специальном языке: процедура анализа. Иностранные языки в высшей школе. 2013. Вып. 3(26). С. 24–32.
6. Жаботинская С.А. Концептуальные метафоры в публичных речах Барака Обамы и Владимира Путина (2014–2015 гг.). Когниция, коммуникация, дискурс. 2016. № 13. С. 43–91. URL: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse (дата обращения: 03.09.2021).
7. Томаш Я.З. Вербалізація концепту ДЕТЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (на матеріалі збірки оповідань А. Конан Дойла “The Adventures of Sherlock Holmes”) : дипломна робота ОР «Магістр». Івано-Франківськ, 2020. 101 с.
8. Bystrov Ya. Fractal metaphor LIFE IS A STORY in biographical narrative. Topics in Linguistics. 2014. Vol. 14(1). Р. 1–8. DOI: 10.2478/topling-2014-0007.
9. Champion D., Martin R., Cohen J. Narratives of Crime: Narrative Psychology and the Integral Theory Perspective. Journal of Theoretical & Philosophical Criminology Narratives of Crime. 2020. № 12. P. 1–17.
10. Crossley M. Introducing narrative psychology: self, trauma and the construction of meaning. Maidenhead, U.K. : Open University Press, 2000. 200 p.
11. Doyle A.C. The Adventures of Sherlock Holmes. URL: https://sherlock-holm.es/stories/pdf/a4/1-sided/advs.pdf (date access: 03.09.2021).
12. Khudoliy A. Conceptual metaphors in American journalistic texts. Advanced Education. 2018. Issue 10. P. 175–184. DOI: 10.20535/2410-8286.130817.
13. Kövecses Z. Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. 314 p.
14. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2010. 375 p.
15. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 242 p.
16. Longman Dictionary of Contemporary English. (LDOCE). URL: https://www.ldoceonline.com (date access: 03.09.2021).
17. Martynyuk A., Kovalenko L. English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced Education. 2018. Issue 10. P. 190–197. DOI: 10.20535/2410-8286.142723.
18. Online Etymology Dictionary (OED). URL: https://www.etymonline.com (date access: 03.09.2021).
19. Oliinyk O., Naumenko L. Metaphoric representation of the concept ‘crime’ in the U.S. media. Advanced Education. 2018. Issue 10. P. 134–140. DOI: 10.20535/2410-8286.135687.
20. Narrative psychology: The storied nature of human conduct / T.R. Sarbin (ed.). Westport, CT : Praeger Publishers, 1986. 303 p.
21. Velykoroda Yu. Conceptual Metaphorization through Precedent-Related Phenomena in Media Discourse. Studies about languages. 2019. № 34. P. 32–45. DOI: 10.5755/j01.sal.34.0.22088.
22. Shevchenko I. Conceptual metaphors of ‘economic crisis’ in English: a historical cognitive perspective. Armenian Folia Anglistika. 2021. Vol. 17. № 1(23). P. 24–34. URL: https://doi.org/10.46991/AFA/2021.17.1.024 (date access: 03.09.2021).
Опубліковано
2021-12-16
Сторінки
24-35
Розділ
Романські, германські та інші мови