№ 87 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Порівняльне літературознавство

РОМАНИ ЛІ ЯН ПХОУ ТА ДЖ. С. ВОНГ: ІМІТАЦІЯ ТРАДИЦІЇ VS СТВОРЕННЯ НОВОЇ

Олена Анатоліївна Мащенко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Опубліковано 2021-09-29

Ключові слова

  • Asian-American, canon, Bildungsroman, literary tradition, image, templating
  • азійсько-американський, канон, Bildungsroman, імітація, образ, шаблонізація

Анотація

Мета – представити твори першого і другого покоління сіно-американських письменників не як «копіювання» і «імітацію» євроатлантичної літературної традиції, а як створення передумов зародження нових обрисів національних літератур.

Методи дослідження – історико-літературний, аналітичний, компаративний.

Результати. Американська література, написана авторами азійського походження, потрапила в поле зору літературоз- навців тоді, коли більша частина письменників, прозу яких сучасні теоретики літератури пов’язують з генезисом азійсько- американського канону, були практично забуті. Деякі уривки поезій і прози, написаних першим і другим поколінням азійців в Америці, були представлені лише в опублікованих у 70-х роках XX століття перших антологіях азійсько-американської літератури. Але по-справжньому глибока переоцінка і концептуально-теоретична оцінка творчості американських письмен- ників азійського походження відбувається тільки тепер. Основне завдання дослідників цього строкатого крила американської літератури на зламі XX–XXI століть, виконання якого, до речі, далеко не завжди в результаті успішне, полягає в реєстрації тих особливостей, які виокремлюють азійсько-американську літературу всередині американської літератури. Це виокремлен- ня відбувається через пошук зв’язків, в які вплетений історико-культурний досвід, з жанровими, сюжетними, наративними традиціями літератур країн походження. Одночасно підкреслюється її «вторинність», «підробленість» у загальному контексті американської літератури. У результаті такого підходу твори американських письменників азійського походження виявляють- ся затиснутими між двох всесвітів – євроатлантичної та південно-східноазійської літературно-художніх традицій.

Висновки. Зроблено висновки, що це фактично призводить до того, що будь-який з перших азійсько-американських тек- стів не може бути інтерпретований інакше, ніж «повторення пройденого». Замість цього літературу, яка зароджувалася на перехресті традицій і культур, слід виокремлювати як таку, для якої ці традиції є живильними джерелами, а не зразком- нормою. Це дасть можливість побачити в творах Лі Ян Пхоу і Дж. С. Вонг не імітацію чи повторення, а початок нової літера- турної традиції через переосмислення і деконструкцію вже наявних – євроатлантичної та південно-східноазійської.

Посилання

1. Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. Постановка проблемы романа воспитания. URL: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/bahtin-roman-ego-znachenie/postanovka-problemy-romana-vospitaniya.htm. (дата звернення: 26.06.2021).
2. Alexanian M. When I Was a Boy in Armenia. Boston : Lothrop, Lee & Shepard Co.,1926. 170 p.
3. Cheung F. H. Early Chinese American Autobiography: Reconsidering the Works of Yan Phou Lee and Yung Wing. a/b: Auto/Biography Studies. Vol. 18. Issue 1. 2014. P. 45–61. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08989575.2003.10846768?journalCode=raut20 (дата звернення: 31.03.2021).
4. Cheung F. H. T. Tsiang: Literary Innovator and Activist. URL: https://scholarworks.smith.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=eng_facpubs (дата звернення: 26.05.21).
5. Freeman B. M. Asian American Radical Literature: Marxism, Revolution, and the Politics of Form. Dissertation: The Ohio State University, 2014. URL: https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu140552506 1&disposition=inline (дата звернення: 26.05.21).
6. Kim E. Asian American Literature: An Introduction to the Writings and Their Historical Context. Philadelphiа : Temple University Press, 1982. 363 p.
7. Lee Y. P. When I Was a Boy in China. Boston : Lothrop, Lee and Shepard Co, 1887. 111 p.
8. Lowe L. Asian American Cultural Politics. Immigrant Acts. Durham and London : Duke University Press, 1996. 252 p.
9. Wand D. H. Asian-American Heritage. New York : Pocket Book, 1974. 308 p.