№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Міжкультурна комунікація

РОМАНТИЧНИЙ МЕДІАДИСКУРС: ҐЕНДЕРНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ЩОДО ТАКТИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Олександра Сергіївна Романюк
Національний університет «Одеська морська академія»

Опубліковано 2021-07-01

Ключові слова

  • nonverbal communication, face-to-face encounters, initiating romantic relationship, media context, dating culture, reality dating show, interpersonal interaction
  • невербальна комунікація, знайомство віч-на-віч, ініціація романтичних відносин, медіапростір, дейтинг культура, реаліті дейтинг-шоу, міжособистісна інтеракція

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз впливу ґендеру на тактильну поведінку у змішаній діаді в рамках сучасного романтичного медіадискурсу на етапі ініціації романтичних відносин. Порівняльне дослідження демонструє нові уявлення про ґендерно- нейтральні і ґендерно-специфічні такесичні засоби комунікації, ініційовані комунікантами під час романтичного знайомства.

Методи дослідження. Гібридний підхід (індуктивний і дедуктивний) до тематичного аналізу було застосовано для інтер- претації кодів невербальних засобів комунікації. Тематичний аналіз охоплював шість етапів кодування, за результатами якого було розроблено кодову книгу. Якісний інтерактивний соціолінгвістичний і кількісний аналіз, а також метод статистичної оцінки гіпотез (критерій хі-квадрат Пірсона) використовувались з метою розкриття статистичних закономірностей функціо- нування такесичних засобів комунікації.

Результати. Вибірка дослідження становила 24 групи тактильної поведінки, до яких увійшли 557 зразків фемінних і 302 зразки маскулінних такесичних засобів комунікації. Виявлені засоби комунікації було згруповано відповідно до фокусу об’єкта на самоорієнтовані (8 груп) і контакто-орієнтовані (16 груп). За результатами дослідження очікувані ґендерні від- мінності були частково підтримані з урахуванням показника вагомості впливу. До ґендерно-нейтральних віднесено 11 груп такесичних засобів комунікації: 4 групи самоорієнтованих (розправляння одягу, тримання рук спереду, гра з волоссям, три- мання рук за спиною) і 7 груп контакто-орієнтованих (інтимні обійми, рука в руці, рукостискання, поцілунок у щоку, обійми з поплескуванням, танець, тримання під руку). До ґендерно-специфічних віднесено 13 груп такесичних засобів комунікації: 4 групи самоорієнтованих (плескання в долоні – ініційовано лише чоловіками; рука на серці, закриття руками обличчя, поку- сування нижньої губи – ініційовано лише жінками) і 9 груп контакто-орієнтованих (поцілунок руки, здіймання жінки на руки, селфі – ініційовано лише чоловіками; ласка, поцілунок у губи, пестощі носами, масаж плечей, годування партнера з рук, стрибки на руки партнеру – ініційовано лише жінками).

Висновки. Порівняльний аналіз встановив, що жінки надають перевагу руці в руці (φ = 0,35), грі з волоссям (φ = 0,28), інтимним обіймам (φ = 0,23), триманню рук спереду (φ = 0,18), обіймам з поплескуванням (φ = 0,12), руці на серці і закрит- тю руками обличчя; чоловіки надають перевагу розправлянню одягу (φ = 0,1) і поцілунку руки; тотожними є рукостискання і поцілунок у щоку. Отримані дані є передумовою для подальшого аналізу невербальних засобів комунікації, ініційованих під час первинної міжособистісної інтеракції в рамках романтичного медіадискурсу.

Посилання

1. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ : ВЦ «Академія», 2012. 224 с.
2. Махній М.М. Соціальні нормативи тактильної поведінки. Вісник психології і соціальної педагогіки : Збірник наукових праць. 2010. Вип. 2. URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_2
3. Романюк О.C. Концептуальні основи структуризації розвитку взаємин романтичної діади. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2018. Вип. 1 (87). С. 128–132.
4. Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография. Киев : Изд. центр КНЛУ, 2012. 280 с.
5. Ступак І.В. Особливості реалізації фреймової моделі анкет учасників дейтинг-шоу в німецькій та українській лінгвокультурах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 26. C. 164–167.
6. Dibiase R., Gunnoe J. Gender and culture differences in touching behaviour. Journal of Social Psychology. 2004. No. 144(1). P. 49–62.
7. Fereday J., Muir-Cochrane E. Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. International Journal of Qualitative Methods. 2006. No. 5(1). P. 80–92.
8. Grant M. Touching Behaviour in Conversational Dyads: An Observation Study of Jamaican University Students. University of the West Indies, Mona, 2006.
9. Hahm H. A Study on the Representation of Body Images from Date Show Program: Text Analysis of TVns “Love Switch”. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2011. No. 12(7). P. 2957–2962.
10. Hall J.A., Veccia E.M. More “touching” observations: New insights on men, women and interpersonal touch. Journal of Personality and Social Psychology. 1990. No. 59(6). P. 1155–1162.
11. Hall J.A., Xing C. The Verbal and Nonverbal Correlates of the Five Flirting Styles. Journal of Nonverbal Behaviour. 2014. No. 39(1). P. 41–68.
12. Henley N.M. Status and Sex: Some touching observations. Bulletin of the Psychonomic Society. 1973. No. 2. P. 91–93.
13. Kavka M. Reality television, affect and intimacy: Reality matters. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2008. 191 p.
14. LaFrance M., Vial A.C. Gender and nonverbal behavior. / In D. Matsumoto, H.C. Hwang, M.G. Frank (Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of nonverbal communication. American Psychological Association. 2016. P. 139–161.
15. Lewis T. Adventures in love, risk and romance: Navigating post-traditional social relations on Indian dating shows. European Journal of Cultural Studies. 2016. No. 20(1), P. 56–71.
16. Remland M.S., Jones T.S., Brinkman H. Interpersonal Distance, Body Orientation, and Touch: Effects of Culture, Gender, and Age. The Journal of Social Psychology. 1995. Vol. 135, No. 3. P. 281–297.
17. Romaniuk O. The First Impression Matters: The Art of Male Romantic Communication in American Media Dating Culture. Discourse and Interaction. 2020. No. 13(1). P. 67–91.
18. Sharabi L.L., Dykstra-DeVette T.A. From first email to first date: Strategies for initiating relationships in online dating. Journal of Social and Personal Relationships. 2019. No. 36(11–12). P. 3389–3407.