№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Література зарубіжних країн

МОТИВ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНІЙ ТА ПРОЗОВІЙ ТВОРЧОСТІ АННЕТТЕ ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ: ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ

Наталя Володимирівна Білоус
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • biographicality, system of mythological images, mythological symbol, epistle, creative palette
  • біографічність, система міфообразів, міфологічний символ, епістола, творча палітра

Анотація

Метою представленого дослідження є аналіз творчого арсеналу А. фон Дросте-Гюльсхоф для розкриття теми любові у поетичних творах з різних періодів творчості майстрині та у її незавершеному романі «Bei uns zu Lande auf dem Lande». За мету також поставлено встановлення кореляції фактів особистого життя авторки і висловлень її ліричних героїв щодо роман- тичних стосунків та пошуку любові та взаємності у коханні.

Методи. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах аналізу і включає біографічний, семантико-стилістичний та порівняльний методи, лінгво-поетичну інтерпретацію, а також контекстуальний інтерпретаційний аналіз.

Результати. Результати дослідження дозволили встановити тяжіння А. фон Дросте-Гюльсхоф до зображення двох видів любовних стосунків, а також засоби вербалізації концепту «кохання». На основі біографічного методу встановлено кореляцію між біографічними фактами та проблематикою у любовних стосунках персонажів двох поетичних циклів авторки. Розглянуто біографічність образу головного чоловічого героя у прозовому творі. Здійснено інтерпретаційний аналіз міфообразів та сим- волів у епістолах А. фон Дросте-Гюльсхоф з циклу «Gedichte vermischten Inhalt».

Висновки. Творча палітра А. фон Дросте-Гюльсхоф характеризується багатством і розмаїттям семантичних полів концеп- ту «кохання» та майстерним використанням системи міфообразів для максимальної реалізації авторського представлення усієї багатоплановості почуттів ліричних героїв, зокрема як емоційної реакції і одночасно критичного погляду на власне життя. Як у поетичній творчості, так і у прозових творах А. фон Дросте-Гюльсхоф висвітлює дві категорії любовних стосунків: любов- пристрасть та любов-дружбу. Дослідження творів різних періодів життя авторки демонструє, що вище названа подвійність любові була чітко усвідомленою А. фон Дросте-Гюльсхоф і, відповідно, втілена в літературній творчості, як у ранніх пері- одах, так і в циклах 1842–1844 років. Фундаментальною ознакою представлення романтичних почуттів персонажів А. фон Дросте-Гюльсхоф є беззастережність: ліричні герої спираються на власне минуле і не вагаючись черпають сили і натхнення для подальших поодиноких пошуків і спільних переживань.

Посилання

1. Busse C. Annette von Droste-Hülshoff. Eine Biografie. Köln : Severus, 2014. 176 S.
2. Droste-Hülshoff, Annette von. Annette von Droste-Hülshoff in Briefen. URL : https://www.nach100jahren.de/die-affarestraube-arnswaldt/ (дата звернення: 25.02.2021).
3. Duve K. Diese Geschichte war ein Glücksfall. Neue Westfälische. 2018. 9 Oktober. URL : https://www.nw.de/kultur_und_freizeit/literatur/literatur/22265136_Karen-Duve-Diese-Geschichte-war-ein-Gluecksfall.html (дата звернення: 23.02.2021).
4. Gemmer M. Droste im Paderborner Land (1): Die Intrige im Bökerhof. URL : https://www.dailymo.de/2018/03/12/droste-im-paderborner-land-i-die-intrige-im-boekerhof/ (дата звернення: 23.02.2021).
5. Hüffer H. Annette von Droste-Hülshoff und ihre werke: Vornehmlich nach dem literarischen Nachlass und ungedruckkten Briefen der Dichterin. The University of California : Perthes, 1911. 339 S.
6. Joeres B. Ruth-Ellen Respectability and Deviance: Nineteenth-Century German Women Writers and the Ambiguity of Representation. Chicago : University of Chicago Press, 1998. 349 S.
7. Lavater-Sloman M. Annette von Droste-Hülshoff: Einsamkeit und Leidenschaft. München, 1991. 525 S.
8. Maurer D. Annette von Droste-Hülshoff. Ein Leben zwischen Auflehnung und Gehorsam: Biographie. Bonn, 1982. 274 S.
9. Pfeiffer G. Ph. Die Lyrik der Annette von Droste-Hülshoff. Berlin, 1914. 130 S.
10. Woesler W. Die Droste und das Feuilleton der Kölnischen Zeitung. Kleine Beiträge zur Droste-Forschung 1971. Zahnstein: Münster: 1970. S. 25–32.