№ 85 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Порівняльне літературознавство

ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ В. СКОТТА ТА М. СТАРИЦЬКОГО

Оксана Олександрівна Попадинець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Оксана Ярославівна Ковальчук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Опубліковано 2021-04-12

Ключові слова

  • artifact, subject detail, color local, verbal painting, portrait, ethnography
  • артефакт, предметна деталь, місцевий колорит, словесний живопис, портрет, етнографізм

Анотація

Мета. За допомогою аналізу художніх деталей романів В. Скотта та М. Старицького виявити авторську позицію стосовно зображуваного, а також зіставити художні й функціональні особливості їхніх описів місцевості, предметів і таким чином побачити перетинання і розбіжності в розвитку літератур обох країн, взаємодію різних ментальностей у процесі відображення навколишнього світу.

Методи. У статті застосовано порівняльно-історичний, культурно-історичний, типологічний та контекстуальний методи при порівнянні суб’єктивних і водночас національно-репрезентативних принципів створення художньої деталі.

Результати. У ході дослідження здійснено аналіз різновидів художніх деталей в історичних романах В. Скотта й М. Старицького; виявлено, зібрано і систематизовано артефакти та розкрито їх функції в окремих творах українського та шотландського романістів; визначено особливості використання прозаїками деталей портрету, пейзажу, речей, їх місця й ролі у творчому процесі письменників.

Висновки. На основі здійсненого аналізу проблеми художньої деталі в історичних романах обох письменників можемо стверджувати, що М. Старицький, засвоївши відповідний досвід попередників і сучасників (причому, не тільки з вітчизняного письменства), виробив власну систему зображення предметного світу і загалом витримував її, хоч і непослідовно, в усій своїй багатогранній творчості. У цій системі своєрідно синтезувалися й наукові пізнання письменника, і його ідейно-естетичні принципи, до яких ми зачисляємо різні чинники – релігійний, історіософський, національний, стильовий тощо. Досвід Скотта став свого роду трампліном для активного підвищення ролі авторсько-суб’єктивного фактора в літературі й мистецтві, що виразно визначається у реалістичній романістиці другої половини ХІХ століття, коли посилилася увага до деталізації зображення середовища та аналізу. Деталізація в історичних романах В. Скотта й М. Старицького виконує роль історичного тла, допомагає розкрити характер та індивідуальність персонажа, виступає складовою художнього образу людини, частиною пейзажної панорами, передає дух епохи, доносить до читача авторське, сучасне переживання історії, служить засобом емоційного впливу на читача.

Посилання

1. Поліщук В.Т. Художня проза Михайла Старицького : Проблематика й особливості поетики романів і повістей : монографія. Черкаси : Брама, 2003. 376 с.
2. Попадинець О.О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького : проблема типологічного підходу : монографія. Кам’янець-Поділ. : ПП Буйницький O.A., 2011. 240 с.
3. Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия. Кн. 1 : Перед бурей : [роман]. Київ : Дніпро, 1991. 645 с.
4. Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия. Кн. 2 : Буря : [роман]. Київ : Дніпро, 1991. 571 с.
5. Старицький М.П. Кармелюк : історичний роман. Київ : Дніпро, 1971. 708с.
6. Старицкий М. Молодость Мазепы : Руина. Київ : Укр. центр духовн. культури, 1997. 984 с.
7. Alexander J. H. Walter Scott’s Books : Reading the Waverley Novels. London; New York : Routledge, 2017. 234 p.
8. Scott W. Ivanhoe : A romance. The Project Gutenberg EBook of Ivanhoe, 2018. URL : http://www.gutenberg.org/files/82/82-h/82-h.htm#link2H_INTR (дата звернення: 16.01.2021).
9. Scott W. The Talisman. The Project Gutenberg EBook of the Talisman, 2018. URL : http://www.gutenberg.org/files/1377/1377-h/1377-h.htm#link2H_INTR (дата звернення: 16.01.2021).
10. Scott W. Quentin Dorward. The Project Gutenberg EBook of Quentin Dorward, 2018. URL : http://www.gutenberg.org/files/7853/7853-h/7853-h.htm#link2HCH0001 (дата звернення: 18.01.2021).
11. Scott W. Waverley, or Tis Sixty Years Hence. The Project Gutenberg EBook of Waverley, 2018. URL : http://www.gutenberg.org/files/5998/5998-h/5998-h.htm#ch4 (дата звернення: 18.01.2021).
12. Whyte Ch. What Walter Scott Can Offer Us Today. Gael and Lowlander in Scottish Literature : Cross-Currents in Scottish Writing in the Nineteenth Century. Glasgow : Scottish Literature International, 2015. P. 56–71.