КОНЦЕПТОСФЕРА ХРОНОТОПУ ВІЙНИ В КНИЗІ КАТЕРИНИ КАЛИТКО «ЗЕМЛЯ ЗАГУБЛЕНИХ, АБО МАЛЕНЬКІ СТРАШНІ КАЗКИ»

  • Олександра Валеріївна Гонюк Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ольга Юріївна Сидоренко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: війна, концепт, субконцепт, художній час/простір, ідіостиль

Анотація

Стаття є спробою дослідження провідних складників концептосфери хронотопу війни в книзі малої прози сучасної укра- їнської письменниці та перекладачки Катерини Калитко «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки» на прикладі циклу оповідань із середньовічно-лицарською темпоральністю та оповідання «Мартин», в якому художньо висвітлено сучасну війну на Сході України. Концептний аналіз оповідань дозволяє простежити, яким чином сучасна війна концептуалізується в хроно- топі художніх творів покоління українських письменників, передусім Катерини Калитко, та як це позначається на особливос- тях творчої манери, індивідуального стилю авторки, а також способах взаємодії з читачем.

Мета роботи – виявити та дослідити провідні компоненти концептосфери хронотопу війни в книзі короткої прози Катери- ни Калитко «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки».

Методи. В основі дослідження – методи біографічного, порівняльного, герменевтичного аналізу.

Результати. З’ясовано, що для творчості сучасної письменниці характерне концентроване смислове та вербальне напо- внення хронотопічних концептів, їх герметичність і водночас зовнішня простота. Концептосфера війни в аналізованій збірці складається з концептів води (субконцепти дощу, зливи, річки, моря), субконцептів кам’яного простору (стіни, кам’яної брили та фортеці) та субконцептів-символів національної ідентичності (материнської мови, дерева черешні). Традиційні національ- ні концепти в художньому світобаченні авторки трансформуються та зазнають несподіваних способів переосмислення, що є яскравим індикатором глибоких зсувів у соціальному, духовному, філософському та творчому мисленні письменниці.

Висновки. Концептуальними домінантами авторського хронотопу в збірці малої прози К. Калитко є простір землі як при- тулку в умовах війни не лише як збройної агресії, а і як протиріччя та дисгармонії всередині самої людини, що спричинені усвідомленням своєї інакшості, загубленості, відстороненості й відкинутості соціумом. Моделювання метафоричного та фан- тасмагорійного часу та простору для письменниці є чи не єдиною адекватною стратегією опису абсурдності війни, як явища у загальнолюдському масштабі: через закладені в оповіданнях багатошарові сенси, переосмислення та конструювання тра- диційних і самобутніх, новаторських, суто авторських концептів хронотопу авторка наголошує на антигуманності будь-якого воєнного конфлікту, що загострює й до того складну екзистенцію людей, переконаних у власній інакшості, несумісності з тією географією, в якій з певних причин вони змушені перебувати.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Вашелені О. Катерина Калитко: «Для всіх є місце і ніхто не є неістотним – на те й існує Земля Загублених» (інтерв’ю). ВСЛ, 2017. URL: https://starylev.com.ua/news/kateryna-kalytko-dlya-vsih-ye-misce-i-nihto-ne-yeneistotnym-na-te-y-isnuye-zemlya-zagublenyh/ (дата звернення: 13.09.2018).
2. Войтович В. Українська міфологія. Київ : Либідь, 2002. 664 с.
3. ВВС Україна оголосила переможців Книги року ВВС-2017: про перемогу Катерини Калитко. Київ, 2017. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42360395 (дата звернення: 05.06.2018).
4. Калитко К. Земля Загублених, або Маленькі страшні казки. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 224 с.
5. Коцарев О. Біль і міф оповідань Катерини Калитко. Львів, 2017. URL: https://starylev.com.ua/club/article/bil-i-mifopovidan-kateryny-kalytko (дата звернення: 02.10.2018).
6. Поліщук Я. Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі. Чернівці : Книги ХХІ, 2018. 272 с.
7. Піддубна О. Катерина Калитко: Казки – це територія страху…(інтерв’ю). ВВС Україна, 2017. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-4222520 (дата звернення: 22.10.2018).
8. Стасіневич Є. Віднайдена література: «Земля Загублених» К. Калитко. Київ, 2017. URL: https://starylev.com.ua/club/article/ vidnaydena-literatura-zemlya-zagublenyh-kateryny-kalytko/ (дата звернення: 13.10.2018).
9. Стасіневич Є. Катерина Калитко: У найближче десятиліття є підстави очікувати дуже свіжої, страшної і доброї прози (інтерв’ю). Інсайдер, 2017. URL: http://www.theinsider.ua/art/katerina-kalitko (дата звернення: 12.10.2018).
10. Улюра Г. Право бути незрозумілим. Львів. 2017. URL: https://zbruc.eu/node/66268/ (дата звернення: 13.10.2018).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
13-18
Розділ
Українська мова та література