ПАРАЛЕЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ КОРПУС: ПЕРЕВАГИ ТА ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Наталія Миколаївна Гриців Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ольга Іванівна Кулина Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: кількісний порівняльний аналіз, лінгвометрія, переклад (художній), розмітка тексту, прикладна лінг- вістика

Анотація

Мета розвідки – розглянути, описати та проаналізувати взаємодію людини і комп’ютерних технологій, яка стосують- ся опису, генерації, обробки та керування паралельним перекладацьким корпусом, з увагою до англійської та української мов. Сьогодні інструментарій корпусної лінгвістики активно застосовується для обробки даних паралельного перекладаць- кого корпусу та статистичного аналізу отриманих даних. Актуальність цього дослідження зумовлена недостатньою увагою до практичного застосування паралельного перекладацького корпусу та лінгвостатистичних методів у перекладі художньої літератури і перекладознавстві, особливо для аналізу англійських оригінальних творів і українських перекладів з точки зору відтворення домінантних характеристик авторського ідіостилю. Як показує досвід, відсутність зразка поетапного створення та аналізу корпусу перешкоджає науковцям, зокрема молодим ученим та студентам, активно послуговуватися перевагами кор- пусів у перекладі. Тому в цій статті ми ставимо собі за мету лаконічно розглянути найважливіші нюанси укладання та засто- сування паралельного перекладацького корпусу, подаючи їх з урахуванням рівня базових знань нашого адресата в царині філології та комп’ютерних технологій.

Застосовані в статті методи аналізу текстового корпусу дали змогу проілюструвати процес та результат розмітки, уточни- ти різницю між паралельним перекладацьким корпусом і корпусом паралельних текстів, окреслити етапи аналізу текстового корпусу та реструктуризацію одиниць перекладу, посутньо, унаочнити процедуру відбору мовних відповідників.

Результати та висновки випливають із висвітлених у роботі знахідок та рекомендацій, які можуть слугувати основою для кращого розуміння того, яким чином застосовувати корпуси під час вивчення авторського стилю і в який спосіб залучити отримані результати (а) до перекладознавчого аналізу, (б) якіснішого перекладу. Мовиться про те, що кількісний порівняльний аналіз у перекладі не обмежується статистичними даними для підрахунків одиниць текстового (структурного) рівня; послу- говуючись кількісним порівняльним аналізом, маємо змогу різносторонньо розкривати зміст (сенс) авторських повідомлень. Окрім переваги корпусів для перекладознавчих досліджень, зокрема стосовно якості перекладу, отримані результати здатні збагатити особистий «нотатник» перекладача художньої прози.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 11-14 Lviv, N. Shakhovska and M. Medykovskyy (eds), Ukraine. Springer: Springer Nature Switzerland, 2019.
2. Altenberg B., Aijmer К. The English-Swedish parallel corpus: A resource for contrastive research and translation studies. In Corpus Linguistics and Linguistics Theory, ed. C. Mair, and M. Hundt, 2000. Р. 15–33.
3. Baker M. Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications. In Text and Technology: In Honour of John Sinclair, ed. M. Baker, G. Francis, and E. Tognini-Bonelli, Amsterdam: John Benjamins, 1993, 233–250.
4. Corpus-based Language Studies: An Advanced Resource Book, ed. T. McEnery, R. Xiao, Y. Tono, 2006, Routledge.
5. Corpus-based Translation Studies: Theory, Findings, Applications, ed. S. Laviosa, 2002, Rodopy.
6. Dash N.S., Arulmozi S., History, Features, and Typology of Language Corpora, Springer: Springer Nature Singapore, 2018.
7. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Isabelle, P., Dymetman, M., Foster, G., Jutras, J-M., Macklovitch, E., Perrault, F., Ren, X. and M., 2002.
8. Kay M., Röscheisen M. Text-translation alignment. Computational Linguistics, 1993, 191: 13–27.
9. Kenny D. Lexis and Creativity in Translation. A corpus-based study. Routledge, 2001.
10. Levchenko O., Dilai M. Attitudes Toward Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of Tweets. In Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 11-14 Lviv, N. Shakhovska and M. Medykovskyy (eds), Ukraine. Springer: Springer Nature Switzerland, 2019. P. 119–131.
11. Munday J.A Computer-assisted approach to the Analysis of Translation Shifts, Meta, XLIII, 4, 1998.
12. Simard M. Translation analysis and translation automation. Proceedings of the Fifth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation TMI 93: MT in the Next Generation, Kyoto, Japan, pp. 1993, P. 12–20.
13. Sinclair J. Corpus, concordance, collocation,Oxford : Oxford University Press, 1991, 137 p.
14. Tartt D. The Goldfinch, Little Brown Publishing, 2013. 771 p.
15. Tymoczko M. Computerized corpora and the future of translation studies, Meta, 1998. 434. P. 652–659.
16. Ulrych M. The impact of multilingual parallel concordancing on translation. In Practical Applications in Language Corpora, ed. B.L. Tomaszczyk, and P.J. Melia, Lodz: Lodz University Press, 1997. P. 421–436.
17. Zanettin F. Parallel corpora in translation studies: Issues in corpus design and analysis. In Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies I: Textual and Cognitive Aspects, ed. M. Olohan, Manchester: St. Jerome, 2000. P. 105–118.
18. Бесєдіна Є.В. Концептуальна модель професійної підготовки конкурентоспроможних перекладачів в умовах диверсифікації вищої освіти. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2009_3/files/ped_2009_03_07_Besedina.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
19. Ольховська А.С. Системи автоматизованого перекладу як складова фахового навчання: переваги та недоліки. Філологічні трактати. 2015. Т. 7. № 2. С. 102–108.
20. Словник символів культури України. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/397017.pdf (дата звернення: 11.04.2020).
21. Тартт Д. Щиголь. Переклад з англійської: Віктор Шовкун. Харків : КСД, 2016. 816 с.
22. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу. Вінниця : Нова Книга, 2013, 376 с.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
134-143
Розділ
Перекладознавство