ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ-ЗВИНУВАЧЕННЯ

  • Антоніна Анатоліївна Король Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-1576-0120
Ключові слова: прагмалінгвістика, мовленнєвий акт, художній дискурс, імпліцитний смисл, мовні засоби, синтаксична модель

Анотація

Мета. Дослідити мовні засоби вираження імпліцитного висловлення-звинувачення, що містять негативну оцінювальну силу у своїй семантичній структурі, а також проаналізувати синтаксичні моделі побудови звинувачень імпліцитного типу.

Методи. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи лінгвістичного аналізу: описовий метод, метод дискурсивного аналізу, прагматичної інтерпретації, структурного моделювання та метод кількісного аналізу.

Результати. На матеріалі 1 782 імпліцитних висловлень-звинувачень (з 50 німецькомовних прозових творів) установлено, що висловлення-звинувачення імпліцитного типу виражається за допомогою лексичних індикаторів, представлених різними частинами мови та фразеологічними словосполученнями. Проте найчастотнішим індикатором імпліцитного смислу звинувачення виявились частки (28,3%): підсилювальна частка so та обмежувальна частка nur. Вживання адресантом неозначених займенників man, jeder позбавляло його особистісної спрямованості, послаблюючи тим самим негативний ефект звинувачення у конфліктній ситуації. Конвенційними формами вираження імпліцитного висловлення-звинувачення за допомогою займенника man є форми, представлені формулами: а) „man + müssen / sollen + Verb; б) „man + können / dürfen + nicht + Verb”. Серед прикметників (6,3%) зафіксовано лексичні одиниці, що називають негативні почуття та емоції, які мовець відчуває по відношенню до адресата чи його вчинків. Структурно висловлення-звинувачення представлені 28 синтаксичними моделями, розробленими за критеріями наявності експліцитної / імпліцитної форми їх реалізації. Для імпліцитного вираження висловлення-звинувачення характерними виявилися синтаксичні моделі, що мають структуру питального речення (з/без питального слова) – P (V Präs) + S? (24,8%) та FW + P (V Präs / Perf) + S? (17,4%).

Висновки. Проведене дослідження поглиблює наші знання про природу та механізм вербального звинувачення, моделювання процесів зародження мовлення, дозволяє визначити імпліцитне висловлювання-звинувачення як окрему комунікативну одиницю, що, виконуючи функцію впливу на співрозмовника, регулює поведінку останнього.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бацевич Ф.С. Про один тип прагматичних аномалій або чим можна зіпсувати натяк. Мовознавство. 2000. № 2-3. С. 16–23.
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп., Москва : Едиториал УРСС, 2002. 261 с.
3. Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания. Вопросы языкознания. № 6. 1983. С. 37–47.
4. Шишкова Л.В., Смирнова Т.Ю. Синтаксис современного немецкого язика : Учеб. пособие для студ. филол. фак. и фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2003. 128 с.
5. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. Mосква : Просвещение, 1986. 336 S.
6. Ferolli B. Schloßhotel Orth. Herbig Verlag, München, 1997. 324 S.
7. Frischmuth B. Über die Verhältnisse. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München, 1991. 231 S.
8. Grube T. Schau mir bloß nicht in die Augen. Blanvalet Verlag, München, 1999. 380 S.
9. Grube T. Schau mir bloß nicht in die Augen. Blanvalet Verlag, München, 1999. 380 S.
10. Heinrich H. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München und Berlin, 1987. 576 S.
11. Heinrich H. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München und Berlin,
1987. 576 S.
12. Lessing D. Das goldene Notizbuch. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1997. 800 S.
13. Lessing D. Das goldene Notizbuch. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1997. 800 S.
14. Schrobsdorff A. Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co, München, 1997. 509 S.
15. Werfel F. Die Geschichte einer Magd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1991. 382 S.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
156-161
Розділ
Міжкультурна комунікація