АРХЕТИП ТРИКСТЕРА В РОМАНАХ «Я ОБСЛУГОВУВАВ АНГЛІЙСЬКОГО КОРОЛЯ» БОГУМІЛА ГРАБАЛА ТА «ЦЕНЗОР СНІВ» ЮРІЯ ВИННИЧУКА

Ключові слова: міфологічний герой-пройдисвіт, генетична спорідненість, пікарескний роман, іронічний модус, рецепція

Анотація

Мета дослідження – виявити ознаки архетипу Трикстера в образах героїв-оповідачів у романах «Я обслуговував англійського короля» Б. Грабала і «Цензор снів» Ю. Винничука, а також довести їх генетичну спорідненість.

Методи дослідження: порівняльно-історичний і порівняльно-типологічний (шляхом порівняльного аналізу творів чеського й українського письменників визначаються генетична спорідненість, типологічні й оригінальні риси художнього міфомислення авторів), контекстуальний (романи розглядаються в контексті традиційної міфології), інтертекстуальний (здійснюється деконструкція текстів із метою виокремлення й поглибленого аналізу архетипів, міфологічних інтертекстів та авторських дискурсів), семіологічний (з’ясовується семантика міфологічних мотивів і образів), психоаналітичний (розкриваються архетипні основи та психологічні засади авторської міфотворчості, психологізм образів), поетологічний (розглядається міфопоетика творів).

Результати. У статті з’ясовано, наскільки репрезентативно риси міфологічного героя-пройдисвіта оприявнюються в персонажах творів Б. Грабала та Ю. Винничука. Акцентовано, що в образі піколика Яна Дітє в романі «Я обслуговував англійського короля» ці властивості візуалізовано в дещо редукованому вигляді, тоді як архетипні характеристики Трикстера більш послідовно оприсутнюються в образі Андреаса Попеля в «Цензорі снів». Визначено, які атрибути пікарескної літератури оприявнюються в романах чеського та українського письменників: «Цензор снів» Ю. Винничука є типовим її зразком, а окремі, властиві крутійській прозі, елементи в романі «Я обслуговував англійського короля» не виконують у ньому жанротвірної функції. Окреслено зв’язки героїв-оповідачів Яна Дітє й Андреаса Попеля з мотивом еротичного кохання як прояв кореляції з архетипом Трикстера. Прослідковано генетичну спорідненість романів Б. Грабала та Ю. Винничука на стилістичному рівні, що найбільш виразно відчувається в іронічному модусі обох творів.

Висновки. Зроблено висновок про те, що рецепція архетипу Трикстера в генетично-споріднених романах «Я обслуговував англійського короля» і «Цензор снів» позначена різною за інтенсивністю трансформацією його семантичних атрибутів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Введение (постановка проблемы). Литературно-критические статьи. Москва : Художественная литература, 1986. С. 291–352.
2. Винничук Ю. Богуміл Грабал, поет вулиці. Грабал Б. Я обслуговував англійського короля. Київ : А-БА-БА-ГА- ЛА-МА-ГА, 2013. С. 228–239.
3. Винничук Ю. Цензор снів. Харків : Фоліо, 2017. 365 с.
4. Грабал Б. Я обслуговував англійського короля. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 240 с.
5. Качуровський І. Генерика і архітектоніка. Кн. 2. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. 356 с.
6. Палій О. Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала «Я обслуговував англійського короля». Компаративнідослідження слов’янських мов і літератур. 2014. Вип. 46. С. 188–200.
7. Палій О. Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років ХХ століття. Літературознавчі студії. 2014. Вип. 42 (2). С. 180–187.
8. Підкуймуха Л. Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 2019. Вип. 7 (75). С. 125–128.
9. Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи. Санкт-Петербург : Евразия, 1998. 288 с.
10. Семків Р. Бурлеск і пародія у творчості Юрія Винничука. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. 2015. Т. 176. С. 52–57.
11. Федець Ю. Проза Богуміла Грабала в контексті «празької іронії» : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.03 – література слов’янських народів. Київ, 2005. 16 с.
12. Філоненко С. Місія здійсненна: популярна література у дзеркалі критики: літературно-критичні статті. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 183 с.
13. Encyclopedia of Psychology and Religion / D. Leeming, K. Madden, S. Marlan. New York : Springer, 2010. 1023 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
118-122
Розділ
Порівняльне літературознавство