НАЙМЕНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ЗА СУБ’ЄКТАМИ ТА ОБ’ЄКТАМИ ОПОДАТКУВАННЯ)

  • Катерина Богданівна Рибак Запорізький національний університет
Ключові слова: лексико-семантична група, субстантивно-ад’єктивні словосполучення, деривати, запозичення

Анотація

Мета дослідження – виявити склад найменувань податкової сфери в сучасній українській мові, здійснити аналіз семантико-структурних особливостей їх функціонування в контексті соціально-економічних процесів.

Методи. У роботі використано такі методи лінгвістичного аналізу: а) описовий (прийом класифікації і систематизації); б) порівняльно-історичний (прийом хронологізації); в) структурний (компонентний аналіз).

Результати. Досліджено податкові найменування, виділені за суб’єктами й об’єктами оподаткування. У сучасній українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття виявлені підгрупи податкової лексики: найменування суб’єктів процесу оподаткування (збирачі та платники); організацій і установ, що здійснюють процес оподаткування; документів, прав і обов’язків суб’єктів оподаткування. Проаналізовані найменування побудовані за структурними моделями та поділяються на однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні та багатокомпонентні аналітичні сполуки. Однокомпонентні назви є дериватами на-ник (скарбник), на -ець (податківець), на -ач (стягувач), на -атор (таксатор). Здебільшого найменування запозичені з інших мов (латинської: агент, англійської: брокер, італійської: банкрут тощо). Найпродуктивнішими виявилися двокомпонентні лексеми, представлені субстантивно-ад’єктивними словосполученнями: орган податковий тощо. Трикомпонентні назви побудовані за моделлю «іменник + прикметник + іменник» (суб’єкт податкового права). Серед багатокомпонентних аналітичних сполук є найменування на зразок підрядних речень, наприклад: особа, яка ухиляється від сплати податків.

Висновки. Найпродуктивнішими серед найменувань податкової сфери, виділених за суб’єктами й об’єктами, виявилися субстантивно-ад’єктивні словосполучення. Серед податкових назв поширені інтернаціоналізми. Досліджені найменування утворюють динамічну лексико-семантичну групу слів, що має системний характер.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Барвіцька Г. Формування української термінології обліку та аудиту : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2015. 18 с.
2. Гула Л. Назви митних зборів та податків в українських актових книгах XVІ–XVІІ ст. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури. Ломоуць, 2016. Вип. VІІ. С. 68–73.
3. Гула Л. Торговельно-економічна лексика української мови XIV–XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Вінниця, 2019. 19 с.
4. Навальна М. Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 28/1. С. 40–44.
5. Плющ М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2010. 328 с.
6. Сукаленко Т., Солодка І. Проблеми вивчення термінології податківця. Мовні і концептуальні картини світу : збірник. 2014. № 47–2. С. 360–370.
7. Чорна О. Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 18 с.
8. WordReference.com : Online Language Dictionaries. URL: https://www.wordreference.com/definition/-ator (дата звернення: 10.06.2020
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
14-19
Розділ
Українська мова та література