№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та східні мови

ОСОБЛИВОСТІ УСІЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФЕМІНІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • postmodernism, valency, intent-analysis, syncretism, grammatical marker
  • постмодернізм, валентність, інтент-аналіз, синкретизм, граматичний маркер

Анотація

Мета роботи – проаналізувати усічені елементи у феміністичній літературі Великої Британії постмодерністичної доби початку XXI століття. Методологія дослідження спирається на комплексний аналіз об’єкта дослідження – речень з усіченими елементами в англомовному художньому дискурсі на лексико-граматичному, семантичному та комунікативно- прагматичному рівнях. Речення проаналізовано із застосуванням валентного, трансформаційного, компонентного та інтент-аналізу. Дослідження валентності присудка, який наявний у досліджуваному матеріалі, засвідчило, що дієслівний та іменний присудки є основною синтаксемою речення. Трансформаційний метод слугував виявленню характерних ознак усічених елементів в текстовому функціонуванні. Компонентний аналіз сприяв визначенню структури речень з усіченими елементами. Метод інтент-аналізу було спрямовано на виявлення інтенцій, які мотивують комунікацію і втілюються в мовленнєвих актах та виражаються на рівні мови через усічені члени речення. Наукова новизна статті полягає у спробі цілісного аналізу усічених компонентів в англомовних жіночих романах на рівні постмодерністичного тексту. Застосовано комплексний підхід до розгляду речень з усіченими членами, встановлено семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики та визначено їх взаємодію. Висновки. У текстах чітко простежуються гендерні моделі, персонажі постають у новій системі координат. Ґендерний аспект становить собою розгалужену систему різних параметрів, які увиразнюють ознаки жіночності у творах: емоційно забарвлена картина світу, яка постає перед читачами у жіночому сприйнятті. В основі сюжету – романтична історія кохання. Події відбуваються або в заморських країнах, або в замку, на ранчо, чи просто в якихось забутих усіма місцях. Відкритість тексту на основі багатокомпонентних рядів, синкретичні конструкції, синтаксичні повтори – засоби, що допомагають читачеві зануритися у внутрішній світ героїв. Оскільки кожен роман є особливим і до зображення жінки вводяться нові компоненти, специфічні ознаки жіночої прози не можуть бути фіксованими моделями, а видозмінюються від твору до твору. Усічені елементи, які письменниці використовують, додають експресивності і виразності описові подій.

Посилання

1. Baerman, M., Brown, D., Corbett, G.G. (2005). The Syntax-Morphology Interface. New York : Cambridge University Press.
2. Bekhta, N. (2018). Reading experimental literature: unreadability, discomfort and reading strategies. Reading today. (Ed. Heta Pyrhönen, Janna Kantola) (pp. 15 – 30). London : University College London Press.
3. Buchan, E. (2010). Separate Beds. Penguin Books.
4. Carston, R. (2002). Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell.
5. Green, J. (2012). The Patchwork Marriage. Penguin Books.
6. Hassan, I. (1982). The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. Medison : The University of Wisconsin Press.
7. Head, D. (2002). The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge : University Press.
8. Huddle, D. (1991). The writing habit. University Press of New England.
9. Kinsella, S. (2010). Twenties Girl. Black Swan.
10. Koomson, D. (2007). Marshmallows for Breakfast. Sphere.
11. Lodge, D., Wood, N. (Eds.). (2000). Encyclopedia of Modern Criticism and Theory. London : Longman.
12. Poole, G. (2011). Syntactic Theory. Palgrave Macmilan.
13. Wagner, H.P. (2010). A History of British, Irish and American Literature. Trier.
14. Wickham, M. (2010). Sleeping Arrangements. Black Swan.