КАРНАВАЛ І МІСТЕРІЯ ЯК МЕТАЖАНРОВІ ЧИННИКИ ЗМІН ЛІТЕРАТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ

  • Дмитро Ігорович Дроздовський
Ключові слова: жанровий паттерн, метажанрове явище, Б. Шалагінов, «Божественна комедія», «Король Лір», «Хмарний атлас»

Анотація

Мета статті – окреслити підхід до класифікації культурно-історичних епох, у якому ключову роль відіграє динаміка змін між карнавалом та містерією як метажанрами. Визначено сучасні теоретичні дискусії про метажанр як чинник періодизації літературного процесу.

Застосовано герменевтичний метод, розвинуто теоретичні міркування Б. Шалагінова про карнавал і містерію як метажанри, що знаходять філософську й поетологічну реактуалізацію в різні культурно-історичні періоди. Здійснено структурно-семіотичний аналіз ключових творів зарубіжної літератури задля окреслення в них містеріальних і карнавальних елементів.

Результати. Визначено іманентну специфіку карнавалу й містерії як метажанрових явищ, які доцільно характеризувати як чинники, що мають вплив на інваріант жанрового паттерну. Розглянуто твори світової літератури (Данте «Божественна комедія», В. Шекспір «Король Лір», Д. Мітчелл «Хмарний атлас» та інші), у яких окреслено психологічні й світоглядно-філософські риси містеріального та карнавального, а також ідейно-тематичні комплекси, детерміновані цими двома метажанровими формами літератури. Вивчено новітні секундарні дослідження з теорії літератури, які розглядають карнавал і містерію як чинники періодизації літературного процесу. Досліджено актуалізацію містерії в дискурсі постпостмодернізму.

Висновки. Містеріальні й карнавальні метажанрові форми мають іманентний зв’язок, що випливає з генетичної взаємодії між аполлонівським та діонісійським. Антропологічні проблеми (перебування в симулякровій реальності, ситуація «постправди») стають ключовими в дискурсі британського постпостмодернізму й детермінують специфіку розвитку британського роману після 2000 р. Досліджено вияви карнавальності, що визначає специфіку проблемно-тематичних комплексів сучасного британського роману.

 

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бовсунівська Т.В. Теорія роману : навч. посіб. Київ : ВПЦ «Київський університет». 2017. 448 с.
2. Борхес Х.Л. «Божественна комедія» ; з ісп. пер. С. Борщевський. Всесвіт. 2019. № 3-4. С. 91–102.
3. Васильєв Є.М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації. Луцьк : ПВД «Твердиня». 2017. 532 с.
4. История зарубежной литературы XVII века ; авт. коллектив: Н.А. Жирмунская, З.И. Плавскин; М.В. Разумовская и др. ; под ред. З.И. Плавскина. Москва : Высшая школа. 1987. 248 с.
5. Кропивко І.В. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир). Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. 2019. 524 с.
6. Свенцицька Е.М. Специфіка художнього слова у творчості молодших символістів і сучасні проблеми її вивчення : дисерт. доктора філол. наук 10.01.06, 10.01.02. Донецьк. 2005. 457 с.
7. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». 2004. 360 с.
8. Шалагінов Б. «Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва». Всесвіт. 2011. №3-4. С. 249–255.
9. Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London : Vintage. 2004. 242 c.
10. Mitchell D. Cloud Atlas. London : Random House. 2004. 528 c.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
34-38
Розділ
Теорія літератури