ФРАНЦУЗЬКА МІФОКРИТИКА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

  • Л. БОНДАРУК
Ключові слова: міф, міфологія, міфологізація, уявне, рецепція, міфокритичний аналіз

Анотація

У статті описуються основні напрями французької міфокритики, зокрема французької соціологічної школи (Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс), французької школи фільмології (Жільбер Коен-Сеа) та Центру досліджень Уявного (Жільбер Дюран). Виокремлено та структуровано концептуальні положення відомих пред­ставників кожного напряму стосовно ключових проблем функціонування міфу в художньому творі. Аналізують­ся домінантні чинники прочитання та декодування авторської міфологічної інтенції. Указується, що французь­кі міфокритики дистанціювали релігійний міф від літературного міфу і запропонували універсальні структурні моделі інтерпретації міфологічного в художньому творі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. Москва : Прогресс, 1989. 616 с.
2. Карягин А.А. Неомифология и современное буржуазное искусствознание. Искусствознание Запада об искусстве ХХ века. Москва : Наука, 1988. 172 с.
3. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва : Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
4. Леві-Строс К. Первісне мислення. Київ : Український центр духовної культури, 2000. 324 с.
5. Burgos J. Imaginaire et création. Le poète et le peintre au jeu des possibles. Saint-Julien-Molin-Molette : Jean-Pierre Huguet, 1998. 400 p.
6. Durand G. Les structures antropologiques de l’imaginaire. Paris : PUF, 1963. 518 p.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
94-97
Розділ
Теорія літератури