ПРИЙОМ КОНТРАСТУ У П’ЄСІ ТЕННЕССІ ВІЛЬЯМСА «СКЛЯНИЙ ЗВІРИНЕЦЬ»

  • Н. ТЕЛЕГІНА
  • О. ПАСІЧНИК
Ключові слова: контраст, конфлікт, ілюзія, реальність, протиставлення

Анотація

У результаті дослідження проблематики, конфліктів, героїв та специфіки постановки п’єси виявлено, що за допомогою прийому контрасту розгортаються основні конфлікти, розкриваються характери героїв і їхній пси­хологічний стан. Драматург протиставляє ілюзію та реальність, минуле і теперішнє, бездіяльність та активну життєву позицію, уявлення героя про себе та сприйняття його оточенням. Контраст є не тільки одним із осно­вних літературних прийомів, використаних автором у процесі створення п’єси, але і одним з ключових прийомів, запропонованих Теннессі Вільямсом для постановки п’єси на сцені. Особлива роль тут відведена грі світла і тіні. Прийом контрасту дає змогу драматургу створити особливу атмосферу на сцені, акцентувати важливі для глядача деталі і наповнити п’єсу глибоким підтекстом.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гайдаш А. Особливості п’єси-спогаду як жанрового різновиду драматургії старіння (на матеріалі “Pride’s crossing” Тіни Хау). Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка (філологічні науки). 2017. № 10. С. 51–56.
2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. доп. Москва ; Санкт-Петербург, 2000.
3. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Київ : Академія. 2007. 752 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
4. Шамина В.Б., Простова-Покровская Е.А. Языковая картина мира в поэзии Теннесси Уильямса. Международная научная конференция «Языковая семантика и образ мира», посвящённая 200-летию Казанского государственного университета. 1997. URL: http://old.kpfu.ru/science/news/lingv_97/n235.htm (дата звернення: 20.01.2019).
5. Billington M. Tennessee Williams: the quiet revolutionary. The Guardian. 2009. URL: https://www.theguardian.com/ stage/2009/jul/27/tennessee-williams (дата звернення: 20.01.2019).
6. Peterson J.M. Tennessee Williams as a social critic. Thesis. North Texas State University, 1969. 130 p. URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc131111/m2/1/high_res_d/n_03911.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
7. Tennesse Williams. The Glass Managerie. 116 p. URL: https://bit.ly/2sRhiEz (дата звернення: 20.01.2019).
8. The American Heritage Dictionary of the English Language. Fourth ed. updated in 2009; published in Houghton Mifflin Company. URL: http://wn.com/the_american_heritage_dictionary_of_the_english_language (дата звернення: 20.01.2019).
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
56-60
Розділ
Література зарубіжних країн