«НАПИСАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВИДНА БЫЛА ПРАВДА ОПОЭТИЗИРОВАННАЯ»: ЛИСТИ Т. ШЕВЧЕНКА ЯК СПЛАВ РОЗПОВІДНОГО НАЧАЛА ТА ЛІРИКИ

  • О. СВИРИДЕНКО
Ключові слова: лист, романтизм, ліричний складник, національна культурна традиція

Анотація

У статті в контексті романтичної епістолярної традиції проаналізовано епістолярну спадщину Т. Шевченка. Зазначається, що з появою романтизму епістолярна проза зазнає кардинальних змін. У її царині відбувається справжній переворот, пов’язаний із особливою роллю ліричного елемента в естетиці та творчості романтиків. Стверджується, що ліричний елемент у листах романтиків завжди домінував над епічним, підпорядковував його, а виражальне начало мало перевагу над зображальним. Досліджено роль і місце ліричного складника у текстах листів романтика. Проаналізовано шляхи та засоби ліризації епістолярного тесту в творчості Т. Шевченка. Епіс- толярна проза українських романтиків розглядається в контексті національної культурної традиції.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гулак-Артемовский П. О письмах. Твори. Київ : Дніпро, 1964. С. 198–201.
2. Елистратова А.А. Эпистолярная проза романтиков. Европейский романтизм. Москва : Наука, 1973. С. 309–351.
3. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 2. 576 с.
4. Шамрай А.П. Харківська школа романтиків: у 3 т. Харків : ДВУ, 1930. Т. 1. 224 с.
5. Шевченко Т.Г. Зібрання творів: У 6 т. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4. 600 с.
6. Шевченко Т.Г. Зібрання творів: У 6 т. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 6. 632 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
30-34
Розділ
Українська мова та література