РЕЦЕПЦІЯ МОТИВУ «L’ENNUI DE VIVRE» У ПЕРЕКЛАДАХ В. БРЮСОВА

  • А. ОНОПРІЄНКО
Ключові слова: «l’ennui de vivre», художній переклад, перекладацька стратегія, рецепція

Анотація

У статті досліджено специфіку перекладів російського поета В. Брюсова лірики французьких символістів, що містить мотив «l’ennui de vivre». Виявлено вектори перекладацьких стратегій поета-символіста, а також вплив французьких оригіналів на його індивідуальну творчість. Акцентовано значення поетичних перекладів В. Брюсова для подальшого міжкультурного діалогу.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Брюсов В. Переводы. URL: http://bryusov.lit-info.ru/bryusov/perevod/perevod.htm
2. Брюсов В. Собрание сочинений в 7 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 3. Стихотворения 1918–1924, стихотворения, не включавшиеся В.Я. Брюсовым в сборники 1891–1924, поэма «Египетские ночи». 696 с.
3. Брюсов В. Фиалки в тигеле. URL: http://dugward.ru/library/brusov/brusov_fialki_v_tigle.html
4. Верлен П. Вірші; переклад Миколи Лукаша. Від Бокаччо до Аполлінера. Переклади. К.: Дніпро, 1990. URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts/verlaine__poesie_by_lukash__ua.htm
5. Торжественный привет: стихи зарубежных поэтов в переводе Валерия Брюсова. М.: Прогресс, 1977. 278 с.
6. Baudelaire Ch. Les Fleurs du Mal. 2004. URL: http://www.gutenberg.org/files/6099/6099-h/6099-h.htm
7. Verlaine P. Oeuvres complètes de Paul Verlaine, Vol. 1 Poèmes Saturniens, Fêtes Galantes, Bonne chanson, Romances sans paroles, Sagesse, Jadis et naguère. URL: http://www.gutenberg.org/files/15112/15112-h/15112-h.htm
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
93-96
Розділ
Перекладознавство